rascumparare.ro

„În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greșelilor.” Efeseni 1:7

Bun venit!

Răscumpărare, așa se numește acest site. Ce înseamnă răscumpărare? Biblia spune că Domnul Isus Hristos a venit „să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10:45). În urma căderii în păcat, toți oamenii se află în robia păcatului, sub puterea lui Satan, de aceea fiecare om trebuie să vină la Dumnezeu prin Fiul Său, Domnul Isus, care a murit ca să ne răscumpere.

Dumnezeu folosește istoria poporului Israel, în Biblie, pentru a ne face să înțelegem lucrarea Lui de răscumpărare. Israel se afla sub robia egipteană a lui Faraon, tot așa cum Biblia ne spune că oamenii care se nasc pe acest pământ sunt păcătoși, „robi ai păcatului”, ținuți robi prin frica de moarte de către satan, care are puterea morții (Evrei 2:14,15)

Însă, după cum demult Dumnezeu a eliberat pe poporul Său din Egipt și l-a răscumpărat prin mielul care a murit și al cărui sânge a fost vărsat, tot astfel pentru fiecare dintre noi, la Golgota, pe cruce, a curs sângele Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Jertfa Domnului Isus are putere să răscumpere pe orice om, să-l scoată de sub puterea lui satan, de sub puterea morții și a păcatului și să-l facă copil al lui Dumnezeu.

Însă Dumnezeu nu face aceasta independent de voința noastră. Lucrarea de la cruce nu se socotește automat și implicit tuturor oamenilor, ci Dumnezeu pune asupra fiecăruia o responsabilitate individuală. Drag cititor, ești tu conștient că pentru păcatele tale a murit Domnul Isus la cruce? Vrei ca și tu să fi răscumpărat și salvat de mânia lui Dumnezeu care vine peste această lume? Atunci vino la El cu păcatele tale, pentru a fi răscumpărat, mântuit și pentru a primi viața veșnică!