Un mesaj de compasiune şi mângâiere - rascumparare.ro

Un mesaj de compasiune şi mângâiere

Inimile noastre se îndreaptă spre tine cu simpatie pentru pierderea ta recentă. Ştim cât de dificil poate fi acest timp şi vrem să te asigurăm că nu eşti singur. Dumnezeu a permis ca o persoană dragă ţie să îţi fie luată, dar El nu te-a părăsit. Biblia ne aminteşte că Dumnezeu este “Dumnezeul oricărei mângâieri”, care ne susţine prin aceste vremuri dificile, astfel încât şi noi să putem aduce mângâiere celorlalţi care sunt loviţi (2. Corinteni 1:2-4).

Dumnezeu cunoaşte durerea ta

Deoarece Dumnezeu ne-a creat, El ştie îndeaproape adâncimea durerii pe care o poate simţi inima omenească. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a simţit El Însuşi această durere atunci când prietenul Său cel drag, Lazăr, a murit. Biblia consemnează reacţia Sa sinceră în cel mai scurt verset al Bibliei: “Isus plângea” (Ioan 11:35). Dumnezeu îţi cunoaşte durerea.

Acum încearcă să ţi-L imaginezi pe Isus, un Om în mod desăvârşit curat, suferind şi murind pe acea cruce ruşinoasă. Datorită acelei zile cumplite, noi putem fi siguri că Dumnezeu cunoaşte – şi cunoaşte într-adevăr- durerea de a vedea pe cineva iubit cum suferă, tragedia unei treceri “premature” şi durerea despărţirii adusă prin moarte.

Dumnezeu te iubeşte

Trecând printr-o pierdere, unii oameni încep să se întrebe dacă lui Dumnezeu Îi pasă într-adevăr. Oh, cititorule drag, permite-ne să te asigurăm că lui Dumnezeu nu numai că Îi pasă de tine, ci El te iubeşte extraordinar! Gândeşte-te la motivul pentru care Dumnezeu i-a îngăduit Fiului Său preaiubit să meargă la crucea Golgotei: “Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” (Ioan 3:16)

Biblia ne învaţă că păcatul este cauza principală a morţii. Începând cu Adam, primul om, noi toţi am păcătuit; noi toţi ne-am împotrivit standardului sfânt al lui Dumnezeu şi suntem lipsiţi de gloria Lui (Romani 3:23, 5:12). Rezultatul păcatului este moartea (Romani 6:23). Aici Dumnezeu a intervenit şi Şi-a demonstrat dragostea Sa fără margini prin faptul că L-a trimis pe Isus Hristos, care, de bunăvoie, Şi-a dat viaţa pentru a câştiga victoria supremă asupra păcatului şi a morţii (Romani 5:8; 1. Corinteni 15:57).

Dumezeu vrea ca tu să te întorci la El

Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să folosească această perioadă pentru a te atrage mai aproape de El. Dacă crezi deja în Isus Hristos, te încurajăm să priveşti la El pentru putere şi mângâiere. Caută părtăşia cu alţi credincioşi care îţi pot arăta dragostea lui Dumnezeu.

Dacă nu te-ai încrezut încă în Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul tău personal, te rugăm insistent să priveşti cu credinţă la Acela care a murit pentru tine şi a înviat din nou. Întoarce-te la El, pocăieşte-te de păcatele tale şi pune-ţi credinţa în Isus Hristos. Apoi, când îţi va veni rândul să părăseşti această lume, vei merge să fii cu Dumnezeu pentru totdeauna în cer, acolo unde boala, durerea şi moartea nu vor intra niciodată.

Îţi trimitem aceste cuvinte cu dragoste, sperând că vor aduce mângâiere sufletului tău, în timp ce primeşti siguranţa mântuirii prin Isus Hristos, Domnul nostru. Primeşte-L pe El ca Mântuitorul tău azi! “Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” (Ioan 5:24).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact