Eşti pregătit? - rascumparare.ro

Eşti pregătit?

Te rog să priveşti acest mesaj ca pe o chemare personală. Tu trebuie să te întâlneşti cu Dumnezeu. Eşti pregătit? În comparaţie cu aceasta, toate celelalte sunt total lipsite de importanţă; înaintea ei, toate celelalte probleme pălesc. Poţi să ai succes în afacerile tale, eminent în profesia ta şi sănătos în trupul şi mintea ta, poţi fi religios şi respectat de prietenii tăi, dar “ce i-ar folosi unui om dacă ar câştiga toată lumea şi şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16:26). Aceasta este cea mai serioasă întrebare din Scriptură rămasă fără răspuns.

Pentru a fi pregătit să Îl întâlneşti pe Dumnezeu se cere o naştere din nou. Ai fost tu născut din nou? Aceasta este mai mult decât succesul, mai mult decât sănătatea, mai mult decât religia, mai mult decât caracterul onorabil. Acestea toate pot fi prezente, dar să lipsească naşterea din nou, care este esenţială. “Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Această afirmaţie este fără echivoc. Nu poate fi evitată. Ea a fost rostită de ÎnsuşiDomnul Isus Hristos. Nevoia unei naşteri din nou se ridică din faptul că, fiind născuţi în această lume, noi toţi ne tragem dintr-o rădăcină păcătoasă, toţi suntem păcătoşi. Aceasta împiedică efectiv părtăşia cu Dumnezeu. Păcatul este contrar naturii lui Dumnezeu. El îl urăşte. El are “ochi prea curaţi ca să privească răul şi nu [se poate] uita la răutate” (Habacuc 1:13).

Deşi Dumnezeu urăşte păcatul, totuşi El iubeşte păcătoşii, fie că ei umblă pe partea cea curată sau pe cea murdară a drumului larg. “Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” (Ioan 3:16). Judecata lui Dumnezeu cu privire la păcat a căzut asupra lui Hristos la cruce şi acolo este curăţie şi iertare pentru toţi cei care cred în El. “Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Astfel, prin naşterea din nou, prin acceptarea lui Hristos, crezând că El a murit pentru păcatele mele, sunt născut în familia lui Dumnezeu şi pot răspunde la întrebarea “Eşti pregătit?” cu un “Da!” bucuros şi plin de încredere.

Ai cunoscut şi tu această schimbare? Ai experimentat această naştere din nou? L-ai primit pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul şi Domnul tău? Te rog să nu te superi din cauza acestor întrebări personale? Dacă ţi-aş fi spus despre o cale spre bogăţie şi faimă, fără îndoială că ai fi acordat o atenţie deosebită propunerii mele, oricât de greu de crezut ar fi părut. Această naştere din nou îţi poate părea greu de crezut. Însă, zeci de mii îi cunosc realitatea în inima şi viaţa lor. Aşadar, nu refuza să înfrunţi problema doar datorită caracterului ei aparent de necrezut. Pune-o la încercare. Fă-o acum. Condiţiile sunt simple: “Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Îl vei primi şi tu pe Hristosul cel viu al lui Dumnezeu, care a murit, a înviat, s-a înălţat din nou şi acum dăruieşte mântuire tuturor celor care cred în El? Te vei încrede acum în El ca Mântuitorul tău? Ceea ce mântuieşte nu este acceptarea unui crez sau identificarea cu o sectă sau a deveni o persoană religioasă. Ci este acceptarea unei Persoane, Fiul lui Dumnezeu. Acceptarea sau respingerea Lui este răspunsul tău la această întrebare serioasă: “Eşti pregătit?.”

Aşadar, chestiunea este foarte clară şi faptul foarte delicat. Hristos este testul. În niciun altul nu există mântuire – în biserică, crez sau religie – “Şi în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4:12). “Toţi profeţii mărturisesc despre El că, prin Numele Său, oricine crede în El primeşte iertarea păcatelor” (Fapte 10:43). Aşadar, crede în El şi vei fi mântuit. Întâlneşte-L pe Dumnezeul de care ai nevoie! Eşti TU pregătit?

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact