Ce este în neregulă cu această lume? - rascumparare.ro

Ce este în neregulă cu această lume?

Charles R. Brown, fostul şef al Departamentului de Istorie al Colegiului Roanoke, a răspuns acestei întrebări astfel: “Practic, toţi admit că lumea este bolnavă, dar doar ceea ce doare continuă să îi încurce pe toţi doctorii. De fapt, nimeni, până la acest moment, nu a oferit un diagnostic cu adevărat inteligent; cu toate acestea sunt mii de remedii ce sunt solicitate şi încercate. Într-adevăr, mulţi oameni au încercat să ne spună care este durerea acestei lumi, dar sugestiile lor sunt prejudiciate de propriile lor interese şi din acest motiv eşuează chiar în a da un diagnostic relativ bun.

Omul, singurul din toată creaţia, este considerat capabil de plănuirea şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă. De la apariţia omului, fiecărei generaţii i s-a dat responsabilitatea menţinerii unui standard înalt de moralitate şi istoria a dovedit clar că de câte ori omul şi-a neglijat standardele morale, civilizaţia a avut de suferit din această cauză. Pierderea moralităţii a contribuit, fără niciun dubiu, la căderea civilizaţiilor anterioare şi pierderea modului de trai moral va cauza distrugerea lumii noastre, dacă nu este corectat.

Ce este în neregulă cu această lume? Este bolnavă din punct de vedere moral şi spiritual şi se pare că nimeni nu are curajul de a-i administra tratamentul. Aşadar, provocarea pentru toţi oamenii este ca ei să fie gata să stea pe picioarele lor printr-un mod de viaţă simplu, stabil şi cinstit pentru ca civilizaţia noastră să poată supravieţui. Pericolul din afară este mic, pericolul din interior devine imens. Va necesita un curaj enorm pentru a ne scoate vieţile din mrejele modernului care ne împing în jos treptat şi pentru a sta din nou neclintiţi pentru idei nobile, trăiri morale şi atitudini cinstite. Dar acesta este preţul pentru ca cea mai minunată misiune a omului să poată fi vreodată împlinită.”

Acestea sunt cuvinte elocvente şi în multe privinţe sunt adevărate, în timp ce, pe de altă parte, arată o lipsă tristă a unei înţelegeri reale a problemelor cu care se confruntă lumea de azi. Lumea este “bolnavă din punct de vedere moral şi spiritual”. Manifestările de violenţă, dependenţa de droguri, lăcomiae, nelegiuirea, lispa de moralitate, avorturile – toate dovedesc că trăim ultimele zile ale harului, zile ca cele ale lui Noe, când violenţa şi corupţia umpleau pământul şi au atras judecata lui Dumnezeu. Păcatul este rădăcina tuturor acestor simptome teribile ce supără lumea de azi şi nu este decât un singur remediu pentru această cauză. Se găseşte în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ce a fost odată răstignit, iar acum este înviat şi glorificat.

O simplă întoarcere la moralitate şi o schimbare exterioară nu vor avea niciun efect în rezolvarea problemelor acestei lumi, nu vor fi nici măcar posibile atât timp cât cauza de bază a păcatului rămâne netratată. Trebuie să existe, din partea omului, pocăinţă de păcatele sale faţă de Dumnezeu şi credinţă în Domnul Isus Hristos. Până când nu este îndeplinit acest punct, nu va putea exista un remediu pentru necazurile acestei lumi. Dumnezeu a poruncit ca toţi oamenii de pretutindeni să se pocăiască, deoarece El a rânduit o zi când va judeca lumea cu dreptate prin Isus – un fapt despre care El a dat asigurare atunci când L-a înviat pe Isus din morţi (Fapte 17:30,31). Esenţa întregii probleme este modul în care omul L-a tratat pe Fiul lui Dumnezeu. Nu contează cât de nobile sunt standardele morale sau cât de spirituale sunt principiile adopate, până când oamenii nu Îl vor face pe Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lor, ei vor fi pierduţi!

Cititorule drag, tu ce faci? Eşti tu îngrijorat de durerile acestei lumi? Cauţi un răspuns la simptomele ei? Dacă eşti îngrijorat, atunci e bine! Dar cu sufletul tău ce faci? Indiferent de nivelul de moralitate pe care cauţi să îl atingi sau indiferent de nivelul de spiritualitate pe care crezi că l-ai atins, dacă nu te-ai pocăit de păcatele tale faţă de Dumnezeu şi nu ai crezut în Isus Hristos ca Mântuitor, tu nu te-ai adresat încă marii nevoi a sufletului tău! Isus a spus: “Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Te îndemnăm să pui lucrurile în ordine cu Dumnezeul tău prin Isus Hristos: atunci nu vei mai avea nimic de care să te temi, de vreme ce înaintea ta străluceşte binecuvântarea unei case cu El în glorie. El a murit pe crucea Golgotei pentru a îndepărta păcatele tale prin jertfa Lui Însuşi. Acolo Şi-a vărsat El sângele Său preţios prin care mântuirea ta poate fi îndeplinită (1. Petru 1:18,19). Destinul tău şi al meu depinde în faptul că ne încredem sau nu în El ca Mântuitorul nostru personal.

Facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi, care suntem preocupaţi de evenimentele acestor zile, să fim găsiţi în prezenţa lui Dumnezeu şi să fim conduşi la pocăinţa şi credinţa în Cel Binecuvântat pe care L-a dat Dumnezeu – “pe singurul Său Fiu preaiubit pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă” (Ioan 3:16).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact