Trei lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face - rascumparare.ro

Trei lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face

Chiar există trei lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face? Nu poate oare Dumnezeu să facă orice? Să privim la Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce ne spune El.

1. Dumnezeu nu poate să mintă.

Aaa ... ”, veți spune, „da, cred că Dumnezeu nu poate să mintă.” Aceasta pare evident sau chiar un răspuns capcană, însă cu toate acestea, adevărat. Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu din Tit 1:2, vedem că Dumnezeu „nu poate să mintă.” Dumnezeu și doar Dumnezeu poate să pretindă asta.

2. Dumnezeu nu se poate schimba.

Oh, desigur”, veți spune, „cred că Dumnezeu nu se poate schimba”. Și aceasta pare mai degrabă un adevăr evident. Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său, în Maleahi 3:6: „Eu, Domnul, nu Mă schimb”. Aceasta este o altă trăsătură care Îi aparține doar lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu nu poate să primească păcătoși în cer.

Hmmm ...”, veți spune, „Nu sunt așa sigur în privința asta. Nu știu dacă lucrul acest îl cred.” Însă, știți de unde cunoaștem că acest lucru este adevărat? Pentru că Dumnezeu Însuși ne spune, iar Dumnezeu nu poate să mintă și Dumnezeu nu se poate schimba. Deci, dacă Dumnezeu a spus-o, este adevărat și valabil pentru toate timpurile. Isus a spus în Ioan 3:3,5: „Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Ai putea pe drept să pui la îndoială adevărul oricărui lucru pe care îl auzi de la oameni, inclusiv de la mine. Însă ce găsim în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia),  este absolut adevărat și adevărat pentru totdeauna (Psalmul 119:89).

Deci, dacă Dumnezeu nu poate să primească păcătoși în cer, aceasta este o veste proastă pentru noi toți, deoarece Dumnezeu ne spune de asemenea: „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu”. Poate că îți este greu să accepți acest adevăr, însă trebuie să o faci. Poate că ai crezut că ești destul de bun, dar acum știi că ești un păcătos. Biblia spune în 1 Ioan 1:10, „Dacă zicem că nu am păcătuit, Îl facem mincinos [pe Dumnezeu], şi Cuvântul Lui nu este în noi.” Există ceva mai mult decât atât? Există vreo cale de a ajunge în cer? Să privim mai îndeaproape cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu pentru noi.

În Ioan 14:6, Isus spune: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Isus explică acolo că nu sunt  mai multe căi de a ajunge în cer. Există o singură cale, iar acea cale este Isus Însuși, deoarece doar El a murit pentru păcatele noastre: „pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” Romani 5:8. Iarăși, cunoaștem că acest lucru este adevărat, deoarece Dumnezeu îl spune, iar Dumnezeu nu minte și nu se schimbă. „Şi în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi“ Fapte 4:12. Mântuirea este doar prin Isus.

Există o întâmplare menționată de Biblie, când un om a întrebat: „ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. Răspunsul a fost: „Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit” Fapte 16:30,31. Ai putea să spui: „Dar nu trebuie să mai fac nimic altceva?” Dumnezeu oferă răspunsul: „Pentru că prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu: nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.” Efeseni 2:8,9. Dumnezeu a făcut mântuirea atât de simplă și de accesibilă.

Doar crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Cuvântul Său este adevărat pentru eternitate (Psalm 119:160). Acum știi că ești un păcătos; știi că nu există mântuire prin fapte; și știi că trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos pentru a fi mântuit.

Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” Marcu 1:15. „Dacă vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, vei fi mântuit” Romani 10:9.

Dacă te-ai pocăit și te-ai încrezut în Domnul Isus ca Salvator al tău, atunci poți să știi că ai viață eternă. Dumnezeu spune în 1 Ioan 5:13: „V-am scris acestea vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă, vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu”. În trecut, poate ai sperat că vei merge în cer. Acum cunoști acest lucru!

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact