O a doua șansă - rascumparare.ro

O a doua șansă

Pe 24 iulie 2002, ora 8:50 P.M., mina Quecreek, lângă Somerset, Pennsylvania, s-a inundat din cauza unui accident minier, 18 mineri rămânând blocați la 75 de metri sub pământ, înfruntând furia apelor. Minerii lucrau în grupuri de câte 9, la o anumită distanță unul de celălalt, când primul grup asupra căruia au năvălit șuvoaiele a trimis un mesaj telefonic urgent celuilalt grup: „Ieșiți afară ACUM! Nu mai așteptați”. Acest avertisment fiind urmat de îndată, acest al doilea grup de mineri au scăpat cu bine după o luptă de 45 de minute cu torenții care aproape că i-au acoperit.

Ceilalți nouă mineri au încercat de asemenea să ajungă la ieșirea din mină, însă apa deja blocase căile de acces. Erau prinși înăuntru și luptau cu disperare prin valuri, pentru a ajunge la un loc mai înalt, doar pentru a ajunge la concluzia că apa creștea, iar ei nu mai aveau pe unde să iasă.

Între timp, la suprafață, se depunea un efort uriaș pentru salvarea lor. A fost făcut un orificiu de  ventilare de 15 cm, cu ingeniozitate și precizie, până exact în locul unde se găseau minerii. Aceasta s-a dovedit a fi prima oară când au fost salvate viețile minerilor, deoarece fără aerul presurizat pompat prin acel orificiu, minerii nu ar fi supraviețuit până când o instalație de foraj a săpat un puț îndeajuns de larg pentru a extrage muncitorii prinși în mină.

Abia trei zile mai târziu burghiul de 680 de kg a străpuns tavanul minei, în zona în care se aflau cei nouă oameni. După ce săpătura s-a încheiat, nu s-a mai aflat nimic nou despre mineri timp de două zile, așadar a fost o scenă emoționantă când s-a aflat că toți cei nouă erau în viață! A urmat o și mai mare bucurie când toți cei nouă mineri au fost scoși din adâncul morții, pe măsură ce unul câte unul au fost scoși din întuneric la lumină printr-o capsulă specială de salvare, vreme de 77 de ore.

În timpul acelor ore și zile în care minerii erau blocați, gândurile lor s-au îndreptat către familii, moarte și la viața de după moarte. Toți au scris mesaje de adio pentru familiile lor care au fost după aceea sigilate într-o găleată. Un miner l-a întrebat pe altul: „Voi merge în cer, de vreme ce nu am fost niciodată botezat sau ceva de felul acesta?” Prietenul său l-a asigurat: „Toți oamenii buni merg în cer”. Toți cei nouă mineri au vorbit despre rugăciune în timp ce erau blocați în adânc, în mina inundată. Între timp, mii de oameni de pretutindeni s-au unit în rugăciune pentru întoarcerea în siguranță a acestor nouă oameni. După salvarea lor, pe un afiș postat la o firmă din apropiere scria: „Dumnezeu a făcut o minune!”.

Evenimentele petrecute la mina Quecreek sunt o bună ilustrație a miracolului spiritual care are loc când sufletul unei persoane este salvat – născut din nou prin credința în Domnul Isus. Minerii erau în întregime neajutorați în a se salva ei înșiși. Ei au trebuit să se încreadă în ajutor de sus. Isus singur este Cel care poate să salveze un suflet pierdut în întunericul păcatului, căci El este Mântuitorul care a venit tocmai din gloria cerului pentru a deveni un om pe acest pământ ca să-Și dea viața pentru a fi o cale de mântuire pentru omenire. „Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8

Cei care s-au mobilizat nu au precupețit niciun efort sau cost pentru a-i salva pe mineri. Tot astfel, Dumnezeu „nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi” Romani 8:32. Hristos și-a dat viața ca să putem fi curățiți de păcat. Doar cineva care crede că Hristos a murit pentru păcatele sale, că a fost îngropat și a înviat, va merge în cer. Este interesant faptul că minerii au fost „îngropați”  în mină trei zile, iar Domnul Isus a fost în mormânt trei zile, mai înainte de a învia dintre morți pentru a trăi veșnic (vezi 1 Corinteni 15:1-4). Omul este mântuit doar „prin har, prin credință” (Efeseni 2:8,9), primind darul lui Dumnezeu „viaţă eternă în Hristos Isus, Domnul nostru”. Romani 6:23

Biblia spune: „nu este nici unul care practică bunătatea, nu este nici unul măcar” (Romani 3:23). Oamenii „buni” nu merg în cer, deoarece în ochii lui Dumnezeu nici unul dintre noi nu este îndeajuns de bun. Doar oamenii care recunosc că sunt păcătoși și se încred în Hristos ca Mântuitor al lor, vor merge în cer. Precum cei nouă oameni blocați în mină, omul este neajutorat în a se salva singur. Nicio cantitate de fapte bune nu poate mântui. Botezul nu poate mântui. „Să faci ce poți tu mai bun” nu poate mântui. Și tot astfel cum era o singură capsulă de salvare, există o singură cale de salvare. „În nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4:12). Isus spune: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Remarcați de asemenea faptul că fiecare dintre cei nouă mineri a fost scos individual cu ajutorul capsulei. Fiecare a trebuit să se încreadă în acel dispozitiv și în aptitudinea operatorului macaralei, ca să fie salvat de la o moarte sigură. Tot astfel, fiecare dintre noi trebuie să creadă pentru el însuși că Hristos a murit pentru păcatele lui și să creadă doar în acea lucrare împlinită pentru salvarea dintr-o moarte veșnică certă. Niciunul nu poate să creadă pentru un altul. Mântuirea este o experiență personală între păcătos și Hristos Mântuitorul.

„Nouă din nouă” a devenit motto-ul pentru minerii blocați și salvați succesiv. Este dorința lui Dumnezeu ca „toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”  (1 Timotei 2:3,4).

Ești tu mântuit? „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut“ (Luca 19:10). Unul dintre mineri a spus la câteva zile după salvarea sa: „am primit o a doua șansă la viață și nu vreau să o ruinez. Nu vreau să o ruinez.” Oricine aude Evanghelia harului lui Dumnezeu are șansa să primească viață veșnică. Sper ca nimeni dintre cei care au citit acest mesaj nu o va ruina. Crede acum în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit (Fapte 16:31). Dacă aștepți până vine Hristos sau până vei muri, asta înseamnă să o ruinezi. Să respingi sau să tratezi cu indiferență oferta lui Dumnezeu de mântuire deplină și să fi pierdut pentru totdeauna și despărțit de Dumnezeu în întunericul și suferința unui iad veșnic înseamnă să o ruinezi. Ia seama la avertismentul dat de minerii blocați. ” Ieși afară ACUM! Nu mai aștepta”. Crezând în inima ta ce spune Dumnezeu despre păcatele tale și despre lucrarea lui Hristos pentru tine de la crucea Calvarului, poți spune: „M-a scos din groapa pieirii, din noroiul mocirlei, şi mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit paşii” Psalm 40:2

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact