Iluzii - rascumparare.ro

Iluzii

Iluziile sunt amuzante, deoarece ele provoacă percepția noastră despre realitate. Le vedem pretutindeni, de la spectacole cu trucuri magice la filme cu efecte speciale și, de obicei, putem stabili diferența dintre ce este real și ce nu.

Însă știi faptul că există anumite înșelătorii cu care milioane de oameni sunt păcăliți în fiecare zi? Ele sunt lucrarea maestrului iluzionist, Satan, care este numit în Biblie „tatăl minciunii” (Ioan 8:44). El păcălește oamenii pentru a nu-L asculta pe Dumnezeu, încă de la începutul lumii, și este un înșelător experimentat. Ai crezut tu vreo înșelătorie de-a lui Satan?

Iluzia #1:  Viața de pe pământ este tot ce contează
Putem să fim atât de prinși de această viață încât să nu mai dăm atenție realităților veșnice. Dumnezeu spune că asta este nebunie: „Pentru că, ce i-ar folosi unui om dacă ar câştiga toată lumea, şi şi-ar pierde sufletul?” Marcu 8:36

Iluzia #2:  Dacă un lucru te face să te simți bine, fă-l!
Ar trebui să ne pese de ceea ce facem? Există un asemenea lucru precum binele și răul? Dumnezeu spune că vom culege ceea ce semănăm: „Nu vă amăgiţi: „Dumnezeu nu Se lasă batjocorit“; pentru că ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Galateni 6:7

Iluzia #3:  Nu există iad
Dacă vei începe să cugeți la ceea ce va veni după această viață, Satan va încerca să te convingă de faptul că nu ai pentru ce să te îngrijorezi. Dumnezeu spune altfel: „Şi nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Acela care poate să omoare şi sufletul şi trupul în gheenă.” Matei 10:28

Iluzia #4:  Toți merg în cer
O altă minciună foarte răspândită și crezută,e ste aceea că niciun om nu va trebui să meargă vreodată în iad. În timp ce este adevărat că iadul a fost creat pentru Satan și îngerii lui, Biblia spune că aceia care vor crede minciunile lui Satan, vor merge de asemenea acolo: „Plecaţi de la Mine, blestemaţilor, în focul etern, pregătit pentru diavolul şi îngerii lui.” Matei 25:41.

Iluzia #5:  Nu ești chiar atât de rău
De fiecare dată când răspundem unei minciuni de-a lui Satan, putem să fim siguri că el are încă una pregătită. Suntem oare chiar atât de răi încât să mergem în iad? Cuvântul lui Dumnezeu spune: „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” Romani 3:23

Iluzia #6:  Poți să meriți cerul
De îndată ce recunoaștem că am păcătuit, următoarea minciună pe care o credem deseori, este că am făcut probabil îndeajuns bine, încât să ne răscumpărăm greșelile. Totuși, în ochii lui Dumnezeu „toţi am ajuns ca ceva necurat şi toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită” Isaia 64:6

Iluzia #7:  Ești prea rău
Din nefericire, mulți oameni cred de asemenea această minciunp. Da, este adevărat că toți am păcătuit. Dar este de asemenea adevărat că Dumnezeu este gata să ne ajute: „pe cel care vine la Mine nicidecum nu-l voi scoate afară” Ioan 6:37.

De ce vrea Dumnezeu ca noi să venim la El? Pentru că ne iubește. El te iubește și El mă iubește – nu din cauză că o merităm, ci pentru că așa dorește El. Dumnezeu și-a dovedit dragostea Sa pentru noi atunci când L-a trimis în lume pe Singurul Său Fiu, Isus, pentru păcatele noastre (Romani 5:8).

Atunci când Isus a murit pe cruce, El a deschis calea pentru ca păcătoșii ca tine și ca mine să fie aduși la Dumnezeu. Păcatul nostru era ca o datorie care trebuia plătită: Isus a plătit-o. Păcatul nostru era ca o sentință care trebuie să fie executată: Isus a executat-o. Păcatul nostru era ca o povară care trebuia îndepărtată: Isus a îndepărtat-o.

Acum El folosește mesaje precum acesta pentru a face pe oameni să conștientizeze nevoia lor de El, ca „să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor” (Fapte 26:18). Nu mai crede iluziile lui Satan. Întoarce-te la Dumnezeu și încrede-te în Isus Hristos – ASTĂZI!

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact