Ce urmează să se întâmple? - rascumparare.ro

Ce urmează să se întâmple?

Cei mai mulți oameni par să creadă că lumea devine, sau va deveni în mod inevitabil, un loc mai bun de trăit. Se crede că prin educație, diplomație și descoperiri științifice, cei mai mulți oameni vor trăi vieți mai lungi, mai bune și în mai multă pace decât cei care au trăit înainte. Este aceasta cu adevărat ce urmează să se întâmple?

Nu și potrivit cuvintelor lui Isus! La scurt timp după ce El a părăsit această lume, aproximativ acum 2000 de ani, El a spus: „Şi cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” (Matei 24:37). În această afirmație sunt două lucruri extrem de importante. Mai întâi, Isus repetă promisiunea Sa de a se întoarce în lume (mai multe despre aceasta mai jos). În al doilea rând, atunci când va veni, starea lumii va fi aceeași ca în zilele lui Noe. Ce se spune în Biblie despre lumea din acele zile? Ni se spune: „pământul era stricat” și „plin de violenţă” (Geneza 6:11). Titlurile ziarelor din întreaga lume, ne arată în fiecare zi că, în ciuda „civilizației noastre avansate” și a tehnologiei moderne, și lumea de astăzi este plină de aceste două rele, stricăciune și violență.

Locuri în care altă dată puteai să mergi noapte în siguranță, acum sunt scenele unor crime în plină zi, iar multe dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a numit dintotdeauna ca fiind stricate și păcătoase, acum sunt acceptate ca „alegeri personale” și „stil de viață”. Să privim din nou la cuvintele lui Isus: „Şi cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” Privind în jur la evenimentele și starea lumii de azi, credem că „venirea Domnului se apropie” (Iacov 5:8)

Venirea Lui va avea loc în două etape, împlinind două promisiuni foarte diferite. Mai întâi, Domnul Isus Hristos va veni în văzduh cu un strigăt, va învia trupurile creștinilor care au murit, va schimba trupurile credincioșilor încă în viață și îi va răpi pe toți la cer, „ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi” (1. Tesaloniceni 4:15-17; Ioan 14:3). Apoi, mai târziu, toți cei care L-au respins pe Hristos, vor fi judecați „la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Sale, într-o flacără de foc, aducând răzbunare peste cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi peste cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” ... „pentru că a rânduit o zi în care va judeca pământul locuit, cu dreptate” (2. Tesaloniceni 1:1,8; Fapte 17:31).

Ce urmează să se întâmple pentru tine în planul lui Dumnezeu? Vei fi tu printre aceia care „nu Îl cunosc pe Dumnezeu” și vei pieri în păcatele tale, sau vei fi printre cei ai lui Dumnezeu, răscumpărați cu sângele lui Hristos, și vei fi răpit într-o clipă ca să fi pentru totdeauna cu Domnul?
A-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă să crezi că El există; nu înseamnă să spui rugăciuni sau să mergi la biserică sau să faci fapte bune. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să intri într-o relație personală cu El, prin credința în lucrarea împlinită a lui Isus Hristos, care a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața: nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine” (Ioan 14:6). Isus Hristos a pus la dispoziție singura cale prin care păcătoșii ca noi, care merită iadul, pot avea păcatele îndepărtate. El a făcut aceasta atunci când „a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn” și „a înviat a treia zi” (1. Petru 2:24; 1. Corinteni 15:4).

Pentru a fi gata pentru ce urmează să se întâmple – venirea lui Hristos – trebuie să conștientizezi că ai nevoie de salvare, „pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Trebuie să conștientizezi că fără Isus Hristos nu este mântuire, „pentru că nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4:12). Trebuie să conștientizezi că nu îți poți câștiga mântuirea,  „Pentru că prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu: nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8,9). Trebuie doar să te încrezi în ce a făcut Isus pentru tine, „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” (Ioan 3:16). „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31).

Întoarce-te prin credință astăzi la Isus, iar El va lua de la tine povara păcatelor tale – indiferent de cât de mare este. Doar atunci Îl vei cunoaște pe Cel care ține viitorul în mâinile Sale, și vei fi pregătit pentru ce urmează să se întâmple.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact