Ești tu născut din nou? - rascumparare.ro

Ești tu născut din nou?

Schimbat dintr-o omidă hidoasă într-un fluture minunat! Această transformare care are loc în natură, este o bună ilustrație a ceea ce se întâmplă când o persoană experimentează nașterea din nou.

Nașterea din nou este necesară.
În ochii lui Dumneze, starea noastra naturală este de asemenea neplăcută, de vreme ce suntem zămisliți în păcat și născuți în fărădelege (Psalmul 51:5). Pe măsură ce creștem, continuăm să trăim după dorințele cărnii și gândurilor noastre (Efeseni 2:3). Aceasta este împotriva scopului pentru care Dumnezeu ne-a creat, și arată nevoia noastră de a fi făcuți făpturi noi în Isus Hristos. Doar nașterea din nou ne poate da dorințe noi și o viață nouă. Omida nu devine un fluture prin educație, religie, sau eforturi proprii. Tot astfel, doar prin metamorfoza miraculoasă a nașterii din nou, viața ta și a mea Îi poate fi plăcută lui Dumnezeu.

Nașterea din nou este de la Dumnezeu
Ioan 1:12,13 afirmă adevărul nașterii din nou: „Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu: celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.” Doar cei născuți dintr-un anumit om au dreptul de a fi recunoscuți copii ai acelui om. Deci doar cei care sunt născuți din Dumnezeu au dreptul de a fi recunoscuți drept copii ai lui Dumnezeu. A-L primi pe Hristos înseamnă să te pocăiești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu și să ai credință în Domnul Isus Hristos.

Cum ne naștem din nou?
Ioan 3:5 ne spune cum primim nașterea din nou: „din apă și din Duh”. În Efeseni 5:26 ni se spune clar ce semnifică apa. Apa este Cuvântul lui Dumnezeu – evanghelia lui Hristos predicată păcătoșilor ca tine și ca mine – care, prin puterea suverană a Duhului Sfânt, produce nașterea din nou (vezi de asemenea 1. Petru 1:23, Iacov 1:18).

Când ne naștem din nou?
Ioan 20:31 ne arată timpul nașterii din nou: „ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.” De îndată ce credem, primim viață veșnică. „Cine crede în Fiul are viaţă eternă” (Ioan 3:36).

Trebuie să te naști din nou
Nimic din ce facem noi nu ne poate face să „vedem” sau să „intrăm în împărăția lui Dumnezeu”. De aceea, Domnul Isus spune: „Trebuie să fiţi născuţi din nou” (Ioan 3:7).

Fără nașterea din nou, nu avem viață pentru Dumnezeu. Fiind „născuți din nou” prin credință în Domnul Isus, primim viață veșnică „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.” (Ioan 3:16).

Fără nașterea din nou, „am şi fost judecați” (Ioan 3:18). Fiind născuți din nou nu venim la judecată (Ioan 5:24). Daca vrei să fi mântuit pentru veșnicie, este absolut necesar ca tu, iubit cititor, să fi născut din nou.

Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele” (Fapte 3:19).

Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact