De ce este Biblia diferită - rascumparare.ro

De ce este Biblia diferită

de Werner Gitt

Î: Prin ce se deosebește Biblia de toate celelalte cărți din literatura universală?

R: Biblia se deosebește în mai multe privințe de toate celelalte cărți din istoria lumă, reprezentând o lucrare unică în felul ei, inegalabilă și incomparabilă:

1. În ciuda duratei de formare de peste 1000 de ani, Biblia arată o continuitate unică: Ea a fost scrisă într-o perioadă de timp de peste 1500 de ani de vreo 45 de scriitori de origini sociale și profesii diferite. De pildă, absolventul de universitate Moise, conducătorul militar Iosua, prim-ministrul Daniel, paharnicul Neemia, împăratul David, păstorul Amos, pescarul Petru, vameșul Matei, doctorul Luca și făcătorul de corturi Pavel. Anumite părți din Biblie au fost scrise în locuri neobișnuite, ca în pustie (Moise), în închisoare (Ieremia), în palat (Daniel), în călătorii (Luca) sau în exil (loan), și în toate stările de suflet posibile ale scriitorilor, ca bucurie și dragoste, teamă și grijă, nevoie și deznădejde. În ciuda perioadei nemaiîntâlnit de lungi de 60 de generații legată de apariția ei în timp și a feluritelor pături sociale ale autorilor ei, Biblia are o tematică unitară, fin armonizată între diferitele părți. Scriitorii tratează sute de teme cu o armonie și continuitate izbitoare. Dacă oamenii dintr-o perioadă de timp atât de îndepărtată și cu personalități atât de diferite s-ar fi ocupat fară inspirația lui Dumnezeu cu o asemenea tematică, pe baza experienței nu ne-am aștepta Ia o unitate. În mod special învățătura biblică despre Dumnezeu, ca și cea despre mântuirea oamenilor, trece ca un fir roșu prin întreaga Biblie.

2. Biblia conține o paletă â de vastă de genuri literare, cum nu se mai întâlnește în nicio altă carte. Pe de altă parte, lipsesc acele feluri de texte care nu respectă adevarul, cum ar fi basmele, legendele, fabulele, miturile. De asemenea, nu se întâlnesc exagerări sau minimalizări, cum le cunoaștem în satire, glosse, epopei sau comedii.

3. Biblia este de o multilateralitate remarcabilă. Ea este în același timp carte de credință, de legi și de istorie. Ea furnizează fundamentele pentru numeroase domenii ale științei și conține mii de reguli de viață pentru diferitele situații. Ea este cel mai bun sfătuitor în privința căsniciei și descrie cum trebuie să ne comportăm față de părinți și copii, față de prieteni și dușmani, față de vecini și rude, față de străini, de oaspeți și de tovarăși de credință. Ea vorbește despre originea acestei lumi și a vieții, despre esența morții și despre sfârșitul lumii. Ea ne arată caracterul lui Dumnezeu Tatăl, al Fiului Său Isus Hristos, efectele și lucrările Duhului Sfânt.

4. Biblia este singura carte cu afirmații profetice absolut de încredere. Acestea sunt de origine divină (1.Sam.9:9; 2.Sam.24:11; 2.Pet.1:20-21) și de aceea nu se întâlnesc în nicio altă carte din istoria lumii (nici în Coran, nici în notițele ocultistului francez Nostradamus). Perioadele de timp dintre scrierea și împlinirea profețiilor sunt atât de mari, încât nici criticii cei mai severi nu pot obiecta că profețiile au fost făcute abia după ce evenimentele au avut loc.

5. Cadrul temporal în care se fac afirmațiile din Biblie nu-și găsește egalul nicăieri: Biblia se întinde in declarațiile ei de Ia punctul de început al axei temporale fizice (creație) până Ia punctul ei final (Apoc. 10:6b). Nici o altă carte nu comunică ceva sigur despre începutul veacurilor și nu poate să descrie evenimentele de dincolo de punctul final al axei timpului. În plus, Biblia vorbește despre veșnicie, acea realitate în care legile noastre temporale care au caracterul de a limita nu mai sunt valabile.

6. Nici o afirmație din Biblie nu s-a dovedit a fi falsă. Niciodată referirile științifice din Biblie nu au trebuit să fie revizuite pe bazele rezultatelor cercetărilor. Dimpotrivă, există numeroase exemple pentru faptul că amănuntele științifice din Biblie au fost confirmate științific abia Ia sute de ani după scrierea lor (de ex. numărul stelelor; forma pământului).

7. Nici o altă carte nu zugrăvește pe om așa de realist ca Biblia. Nu există exagerări, ca într-o comedie, biografii retușate, sau glorificări de eroi, care să ascundă sau să mascheze părțile negative ale omului. Astfel, în Biblie, păcatele patriarhilor (Gen.12:11-13), adulterul lui David (2.Sam.11) și dezordinea din biserici (1.Cor.11.11; 2.Cor.2:1-4 ) nu rămân neamintite.

8. Ca nicio altă carte, Biblia cuprinde fenomene, semne viitoare, pe care nici un om nu le putea bănui Ia nivelul științific de atunci (de ex. laboratoare spațiale, stații orbitale) și include în învățătura ei situații care au survenit de abia Ia multe secole după aceea. Deja aceste opt caracteristici indică Biblia drept o carte extraordinară, față de care oricare alta nu se poate nici măcar compara. Istoricul Philip Schaff descrie foarte potrivit unicitatea Scripturii și pe Acela despre care vorbește ea: „Acest Isus din Nazaret a învins fără bani și arme mai multe milioane de oameni ca Alexandru Macedon, Cezar, Mahomed și Napoleon; fara știință și fără erudiție, a aruncat mai multă lumină asupra lucrurilor divine și omenești decât toți filosofii și învățații Ia un loc; El a rostit fără iscusință retorică cuvinte de viață, cum n-au mai fost rostite vreodată înainte sau după aceea, și a obținut un efect ca niciun alt orator sau poet. Fără să scrie un singur rând, El a pus mai multe condeie în mișcare și a furnizat material pentru mai multe predici, vorbiri, școli, lucrări de arta și cântări de laudă decât întreaga oștire a marilor oameni antici și moderni" (J. McDowell: Biblia testată, pag. 54).

Chiar dacă Biblia, din punctul de vedere al numărului cuvintelor (783137) și literelor (3566480) ei (Versiunea englezească King James), poate fi cuprinsă în mod exact, totuși numărul gândurilor este nenumarăt. Nu ajunge o viață de om pentru exploatarea întregului conținut de idei al ei (Ps.119:162). De aceea, putem citi Biblia oricând și de câte ori vrem, fără ca ea să devină plictisitoare. Cu fiecare citire ni se deschid noi gânduri și legături între diferitele texte. Ajungem la o concluzie importantă: Biblia este singura carte divină. Adevărul ei este garantat și autorizat de Dumnezeu (Ps.119:160; Iov 17:17).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact