Hristos a înviat - rascumparare.ro

Hristos a înviat

Învierea lui Hristos este ...

Dovada dumnezeirii lui Hristos.
... rânduit Fiu al lui Dumnezeu în putere, după Duhul de sfinţenie, prin învierea morţilor, Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 1:3,4).

O parte esențială a Evangheliei.
 „Evanghelia ... că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; şi că a fost înmormântat; şi că a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15:1-4).
 
Pecetea lucrării împlinite a lui Hristos.
după ce prin Sine Însuşi a făcut curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măririi în cele înalte” (Evrei 1:3).

Esențială pentru mântuire.
Iar dacă Hristos nu a fost înviat, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corinteni 15:17).
dacă vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9).

Dovada îndreptățirii credinciosului.
Isus, Domnul nostru ... a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră” (Romani 4:24,25).

Vitală pentru obținerea vieții veșnice.
Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine nicidecum nu va muri, niciodată” (Ioan 11:25,26).

Garanția învierii credinciosului.
Pentru că, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa şi Dumnezeu va aduce împreună cu El pe cei care au adormit în Isus.Pentru că Domnul Însuşi, cu un strigăt ... va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi în Hristos; apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în nori împreună cu ei, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:14-17).

Motivul speranței credinciosului.
Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după marea Sa îndurare, ne-a născut din nou pentru o speranţă vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morţi” (1 Petru 1:3).

Asigurarea judecății păcătosului.
pentru că a rânduit o zi în care va judeca pământul locuit, cu dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit, dând tuturor dovadă prin aceea că L-a înviat dintre morţi” (Fapte 17:31).

Dar acum, Hristos a fost înviat dintre morţi” (1 Corinteni 15:20). „S-a şi arătat El Însuşi viu, cu multe dovezi” (Fapte 1:3).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact