Unde este Dumnezeu? - rascumparare.ro

Unde este Dumnezeu?

de Werner Gitt

Î:Unde este Dumnezeu?

R:După închipuirile noastre omenești, încercăm să-L localizăm pe Dumnezeu în spațiu. De aceea găsim asemenea informații în reprezentările păgâne despre Dumnezeu din antichitate ca și din neopăgânism. Grecii credeau că zeii lor locuiesc pe muntele Olimp iar germanii i-au localizat în Walhall. Laplace susținea: „Am cercetat întreg universul, dar pe Dumnezeu nu L-am găsit nicăieri.” La fel au constatat și unii astronauți sovietici: „Nu L-am întâlnit pe Dumnezeu în zborul meu” (Nicolaev, 1962, cu Wostok III). Toate aceste afirmații sunt fundamental greșite în lumina Bibliei, căci Dumnezeu este deasupra spațiului. El, care a creat spațiul, nu poate fi o parte din el. Mai degrabă El pătrunde, răzbate orice poziție a spatiului; El este omniprezent.

Pavel explică aceasta atenienilor păgâni pe Areopag: „în El (Dumnezeu) trăim şi ne mişcăm şi suntem” (Faptele Apostolilor 17:28). Psalmistul cunoaște și el această realitate când mărturisește: „Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, și-Ți pui mâna peste mine". Și aici este arătată completa omniprezență a lui Dumnezeu. Ideea matematicii de spații supradimensionale (spatiul nostru are trei dimensiuni) poate să ne fie de ajutor la întrebarea „Unde este Dumnezeu?” Spațiul n-dimensional este numai o submulțime a spatiului (n+1) dimensional. Așa de pildă, spațiul cvadridimensional nu poate fi sesizat de cel tridimensional, totuși îl pătrunde în întregime. Această stare de fapt o descrie Biblia când spune în 1. Împărați 8:27: „Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă”.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact