Fără asemănare - rascumparare.ro

Fără asemănare

„Numele Tău este ca o mireasmă vărsată” (Cântarea Cântărilor 1:3)

Cu mai bine de două mii de ani în urmă, S-a născut un Om; dar nu după legile naturii. Acest Om a trăit în sărăcie și a crescut în anonimat. El n-a călătorit mult. Numai o dată a trecut hotarele țării; aceasta s-a întâmplat în timpul exilului Său din copilărie. El nu a avut bogăție. Rudele Lui nu aveau nici strălucire, nici școală sau învățătură. În pruncie, El l-a uimit pe împărat; în copilărie, i-a pus în încurcătură pe învățați; la maturitate, a cârmuit fenomenele naturii, a mers pe valuri ca pe un drum pavat și a poruncit mării să tacă. La porunca Lui, vântul și marea s-au liniștit. Pe cei din corabie i-a cuprins o frică mare și ziceau unii către alți: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?“ El a vindecat mulțimi de oameni fără medicamente și nu a cerut nimic pentru lucrarea Lui.

El nu a scris nicio carte, dar totuși bibliotecile din lume n-ar putea să cuprindă cărțile care au fost scrise și care s-ar fi putut scrie despre El. Nu a scris nicio cântare, dar a oferit motivul de inspirație pentru mai multe cântări decât toate cele făcute de toți poeții lumii. El nu a fondat niciodată o facultate, dar toate școlile superioare luate împreună nu se pot lăuda că au atât de mulți studenți ca El.

El nu a comandat niciodată o armată, nici nu a recrutat vreun soldat, nici nu a folosit arma; totuşi, niciun comandant nu a avut mai mulți voluntari, care, sub ordinele Lui, au făcut ca mai mulți rebeli să depună armele și să se predea fără nicio armă. În tot timpul S-a folosit de sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Numele mândrilor demnitari din trecutul Greciei și al Romei s-au remarcat pe scena timpului, iar apoi nu au mai fost. Numele oamenilor de știință, al filozofilor și al teologilor au avut faimă, dar apoi au fost uitate. Dar Numele acestui Om se multiplică din ce în ce mai mult prin urmașii Lui. Cu toate că s-au scurs douăzeci de secole de la oamenii din generația Lui și de la batjocoritorii din timpul răstignirii Lui, El trăiește în fiecare generație.

Cu toate că mulți au suferit prigoană, au fost uciși, au pribegit prin pustiuri, din inima și de pe buzele lor nu a putut fi luat Numele Aceluia care le-a dat liniștea sufletească. Cel puțin o dată pe săptămână, mulțimi nenumărate de pe întregul pământ sunt adunate laolaltă ca să-i aducă omagiu Celui fără asemănare.

Să ne gândim că dușmanii Lui nu au putut să-L distrugă. Irod nu a putut să-L omoare și satan nu a putut să-L înșele. Moartea nu a putut să-L nimicească. Mormântul nu a putut să-L țină.

Acum, El stă triumfător pe tronul gloriei cerești, iubit de Dumnezeu, contemplat de îngeri, adorat de sfinți, temut de demoni, ca Cel înviat, Hristos, Domnul și Mântuitorul. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Cel fără asemănare, incomparabilul Hristos, care acum Se adresează cititorului pentru a face o alegere pentru veșnicie. El spune prin Cuvântul Său: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11:28); „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14:6).

Să ne încredințăm viața acestui mare Mântuitor și Domn, și cântarea de mulțumire, de laudă va izbucni în sufletele noastre:

ISUS – Ce Nume plin de farmec,
Ce Nume plin de bogății,
Dreptate, Adevăr, Lumină,
Putere, pace, bucurii.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact