Adevăratul împărat - rascumparare.ro

Adevăratul împărat

Era în anul 1804. Talentul lui Napoleon Bonaparte pe plan militar i-a asigurat faima și gloria. În schimb, a adus frica în rândul țărilor europene și a cucerit pentru sine locul de frunte în țara sa. Dorința după putere și bogății îi era nestăpânită. Inima lui fără odihnă a căutat tot mai multă splendoare, încântări noi și crescânde. Fără a manifesta nici cel mai mic interes pentru principiile Republicii Franceze, și-a făcut planul să fie încoronat împărat.

Ceremonia încoronării trebuia făcută la Roma de către papa. Însă Napoleon nu dorea să meargă la Roma, ci papa să vină la Paris. Invitația suna atât a poruncă, cât și a amenințare, iar capul bisericii catolice a fost nevoit să se deplaseze la Paris. Ziua încoronării a fost una dintre cele mai mărețe zile din viața lui Bonaparte. Erau de față înalți prelați înveșmântați în robele lor impunătoare. Înalți demnitari participau costumați în uniforme strălucitoare. O avea alături pe Iosefina, soția lui. Papa a oficiat slujba, și încordarea a atins nivelul maxim atunci când a înaintat să așeze coroana pe fruntea împăratului. Napoleon a întins mâinile, a apucat coroana și fără nicio jenă și-a așezat-o pe frunte.

Putem spune, că Napoleon Bonaparte s-a autoîncoronat. Potrivit aprecierii lui, nimeni nu era suficient de bun ca să facă acest lucru. Istoria s-a derulat mai departe de la verdictul pe care și l-a dat, iar exilul din insula sf. Elena consemnează soarta omului plin de sine. Napoleon a semănat mândrie și a cules ruină. El a căzut în dizgrație.

Cât de diferit stau lucrurile cu Împăratul împăraților, Domnul nostru Isus Hristos! „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob... De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și i-a dat Numele, care este mai presus de orice nume“ (Filipeni 2:6-9).

Admirația noastră este față de Fiul lui Dumnezeu care a îmbrăcat trupul omenesc pentru noi și pentru mântuirea noastră. Pentru noi, Hristos a acceptat să poarte coroana de spini. Pentru noi a acceptat să moară. El a biruit moartea și pe cel ce avea puterea morții, pe diavolul, și acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru cei ce-L primesc ca Mântuitor. EL este adevăratul Împărat, care merită toată mulțumirea noastră.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact