Hristos Unicul - rascumparare.ro

Hristos Unicul

Isus Hristos nu face parte din grupul mai marilor lumii. Puteți vorbi, dacă vreți, de Alexandru cel Mare, Ștefan cel Mare, Carol cel Mare sau Napoleon…, dar Isus este aparte. El nu este „cel Mare“, ci UNICUL - El este Isus Hristos și nimic nu s-ar putea adăuga la aceasta. EL depășește puterea noastră de gândire. El ne impresionează sufletele.

Zelul lui Isus Hristos nu a degenerat niciodată în pasiune, nici perseverența Lui în încăpățânare, nici bunăvoința Lui în slăbiciune, nici tandrețea Lui în sentimentalism. Sfințenia Lui nu reflecta indiferență sau asociabilitate, demnitatea Lui era lipsită de mândrie și presupoziție. Afectivitatea Lui era lipsită de un familiarism nepotrivit și lepădarea Lui de Sine nu cunoștea nicio indispoziție. Caracterul Lui temperat și seninătatea Lui erau lipsite de austeritate. Isus a combinat inocența copilărească cu puterea bărbăției, unind devotamentul față de Dumnezeu cu interesul pentru binele oamenilor, dragostea blândă pentru cei păcătoși cu severitatea neiertătoare împotriva păcatului, demnitatea impunătoare cu umilința atrăgătoare, curajul neînfricat cu precauțiunea înțeleaptă, fermitatea de nezdruncinat cu dulcea blândețe. Să ne aducem aminte de EL!

Diferitele curente filozofice sau păreri omenești îi îndeamnă pe oameni să-L imite pe Dumnezeu, să urmeze rațiunea de a face binele. Un filozof își îndemna chiar discipolii să-și așeze înainte un om cu caracteristici deosebite, imaginându-și-l mereu lângă ei. Dar ceea ce idealul omenesc a produs, a fost în cel mai bun caz un model de imitație, iar admirația pe care acesta o inspira, nu a reușit să se transforme vreodată în realitate.
Dumnezeu însă L-a prezentat lumii pe Fiul Său, pe incomparabilul Hristos. EL S-a dovedit capabil să acționeze asupra tuturor vârstelor, națiunilor, temperamentelor și condițiilor. El nu a fost numai Modelul cel mai înalt de virtute, dar și Dăruitorul puterii pentru practicarea ei, exercitând o influență atât de profundă, încât, pe drept cuvânt, se poate spune că simpla amintire a anilor Săi de viață pe pământ a făcut mai mult pentru transformarea omenirii decât toate expunerile filozofice și toate avertizările moraliștilor. Isus Hristos este Izvorul vieții veșnice și a tot ce e mai bun și mai curat în viața creștină. Iată de ce Dumnezeu ne îndeamnă să privim la Fiul Său și să ascultăm de El!

Punctul central al creștinismului este o Persoană – Isus Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Creatorul universului. Dumnezeu Însuși spune despre El: „Tu ai întemeiat în vechime pământul, și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne.“ Dar El nu este numai Creatorul, care nu Se schimbă în veci. El este și Salvatorul. Deși este Dumnezeu, El a devenit Om, dar fără păcat, ca „să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor“. El a venit „să facă ispășire pentru păcatele poporului“. Sângele lui Isus Hristos ne curăță de orice păcat.

Cine ne poate scăpa de moartea veșnică? Isus Hristos! Cine ne poate împăca cu Dumnezeu? Isus Hristos! Cine ne poate ierta păcatele și să ne curețe de ele? Isus Hristos! El a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre.
Dar El nu este numai Creatorul și jertfa pentru păcat, ci El este și Biruitorul. El a biruit păcatul, moartea, pe diavolul și lumea. Cine ne poate da viața veșnică? Isus Hristos! El a spus: „Cine crede în Mine, are viața veșnică.“ Prin Isus Hristos primim salvare, pace și viață veșnică. Să privim această unicitate a Mântuitorului și să ne încredem tot mai mult în EL!

Despre unicitatea și măreția Persoanei Domnului și Mântuitorului nostru, Napoleon spunea: „Cunosc oameni; și vă spun că Isus Hristos nu este doar un om. Numai o minte superficială poate vedea vreo asemănare între Hristos și întemeietorii de imperii sau zeii altor religii. Această asemănare NU există însă… În Persoana lui Hristos, totul mă uimește. Spiritul Său mă înfioară, iar voința Sa mă pune în încurcătură. Între El și orice altă persoană din istorie nu există nici un termen de comparație. El este într-adevăr o Ființă unică. Ideile și sentimentele Lui, adevărul pe care El l-a vestit, modul Său de a convinge, nu pot fi explicate nici prin organizare umană și nici prin simpla natură a lucrurilor… Cu cât mă apropiu mai mult de EL și cu cât Îl cercetez mai atent, cu atât mai mult imaginea Lui mă depășește, ea rămâne măreață, de o splendoare copleșitoare. Religia Sa este o revelașie a unei inteligențe ce nu putea fi umană… Nimeni nu poate găsi undeva o imitație a exemplului vieții Sale. Caut în zadar în istorie ceva să fie asemenea Persoanei lui ISUS HRISTOS și Evangheliei Lui. Nici istoria, nici umanitatea, nici epocile sau natura nu pot oferi ceva care să-L poată compara sau explica. În EL, totul este extraordinar.“

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact