Nu uita - rascumparare.ro

Nu uita

Iubit cititor, nu uita că există un Dumnezeu - Dumnezeul iubirii - însă totodată Judecător drept, înaintea Căruia vei fi chemat să dai socoteală de felul cum ţi-ai petrecut viaţa pe acest pământ.

Poate-mi vei zice: „Eu nu cred aşa ceva, căci nu L-am văzut niciodată“. Gândeşte-te însă, ai putea oare să suporţi prezenţa Sa, tu care nu poţi privi cu ochii mai mult timp soarele? Lucrările Sale oare nu ni-L fac cunoscut? „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.“ (Psalmul 19:1) Vei putea oare spune despre o clădire că este făcută din întâmplare, fără un meşter? Vei putea oare spune că lumea a fost făcută din întâmplare, nu de Dumnezeu? Vei putea oare spune despre o maşinărie că s-a făcut la întâmplare, nu de un meşter?

Un credincios împreună cu un prieten necredincios se plimbau pe o câmpie, într-o zi cu soare de vară. Credinciosul a vrut să-i arate prietenului său frumuseţea naturii înconjurătoare, pe care Dumnezeu a creat-o. A fost de ajuns ca să pomenească de Dumnezeu, pentru ca prietenul să-şi bată joc de el. În zadar îi spunea cel credincios despre iubirea cea mare a lui Dumnezeu, că a dat morţii de cruce pe Domnul Isus, pentru păcat. Prietenul îi spunea că numai naivii mai cred astfel de poveşti. Tot plimbându-se ei pe câmp, cerul s-a acoperit de nori negri şi văzduhul a început să fie brăzdat de fulgere şi de tunete ce răsunau cu putere. Credinciosul privea liniştit această desfăşurare a măreţiei divine. Dar deodată un fulger de-ţi lua ochii a străbătut văzduhul, urmat de un tunet asurzitor. Necredinciosul, plin de teamă, se îngălbeni la faţă şi începu să-şi facă semnul crucii.
- Stai, prietene - îi spuse cel credincios - ce faci? Dumnezeu nu există, numai naivii mai cred în El!
Ruşinat, acel om n-a mai zis niciun cuvânt. Câţi nu fac la fel!

Mă găseam într-o zi într-un birou cu mai mulţi oameni, care erau împotrivitori Evangheliei şi care şi ei spuneau că numai naivii mai cred că există Dumnezeu. Deodată un trăsnet şi un cutremur au zguduit casa din temelie. Toţi s-au îngrămădit plini de spaimă la uşă, grăbindu-se să-şi scape viaţa. A fost de ajuns ca Dumnezeu să mişte puţin temeliie pământului, ca sărmanii oameni să-şi dea seama că Dumnezeu există.

Nu uita, dragul meu, că poate şi tu ai făcut sau chiar faci la fel. Nu uita că există un mare vrăjmaş al sufletului, care este plin de minciună şi care se numeşte diavolul sau satan, ale cărui lucrări se văd la tot pasul. Crimele de care auzim sau pe care le vedem, ura care umple inimile, patimile de care sunt robiţi oamenii, avorturile care sunt atât de răspândite şi câte încă alte lucruri de care omul ascultă de bunăvoie, în loc să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, vin de la cel rău. Te întreb, iubit cititor, tu de cine asculţi?

Nu uita că în calea vieţii tale - mai curând sau mai târziu - îţi va ieşi moartea necruţătoare şi după ea urmează judecata: Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă (Evrei 9:27-28).

Nu uita că mai curând sau mai târziu va trebui să mori. Venirea morţii este mult mai aproape decât te gândeşti. Când îţi va sta în faţă, nu te va mai amâna nicidecum, ca să mai ai timp să-ţi pui în rânduială sufletul. Puţin îi pasă că va trebui să părăseşti pământul, împovărat de păcate. Că eşti tânăr sau bătrân, că ai copii de îngrijit, că ai datorii de plătit, moartea nu te va înţelege, o vei urma fără murmur. Ce vei face când te vei înfăţişa înaintea Judecătorului suprem, ai cărui ochi sunt prea curaţi ca să poată trece cu vederea răul, şi care judecă drept chiar şi lucrurile ascunse ale inimii?

Ai trăit o viaţă după mersul acestei lumi. Stai, nu mai face un pas, nu dormi, nu mai face nici un plan pentru viitor, până nu-ţi închei această socoteală! Nu uita că Dumnezeu nu ţine seamă de timpurile de neştiintă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit, prin Omul pe care L-a rânduit şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi (Faptele Apostolilor 17:30­31).

Astăzi este ziua harului. Astăzi, spune acela care vrea să-şi scape sufletul. Mâine, spune cel care vrea să şi-l piardă. „Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? (Matei 16:26).

Nu uita: Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile (Evrei 4:7). Şi Dumnezeu te îndeamnă ca astăzi să-I asculţi glasul. Astăzi este ziua ta, o vezi, o simţi, o ştii. Mâine nu vei şti a cui va fi. S-ar putea ca mâine să fii fără glas, închis în sicriu. Dumnezeu, care cunoaşte adevăratul preţ al sufletului tău, a trimis pe Fiul Său pentru a-l mântui şi a dat pentru răscumpărarea lui, nu lucruri pieritoare, argint sau aur, ci însăşi sângele scump al Fiului Său (1. Petru 1:18-19). Iată preţul sufletului tău. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat (Ioan 17). De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna (Isaia 1:18).

Nu uita că Dumnezeu în vremurile trecute a vorbit prin atâtea întâmplări, pe unele le-ai văzut sau auzit şi ele nu sunt decât vestitorii judecăţii Sale. Pacea după care suspină popoarele este departe de ele, deoarece ele vor pace fără „Prinţul păcii“ - Domnul Isus Hristos. Cutremure care au adus jalea în atâtea familii şi ţări, împăraţi care au fost nevoiţi să-şi părăsescă tronul, împărăţii care s-au prăbuşit şi în care stăpâneşte nu dreptatea ci cel mai tare, toate îţi vorbesc. Toate acestea te înştiinţează să-ţi pui la adăpost sufletul. Răutatea vrea să stăpânească pe deplin acest pământ! Cutremură-te la gândul că lumea de azi vrea să înlăture pe Dumnezeu. Cutremură-te însă acum, când îţi dai seama că şi din viaţa ta L-ai înlăturat pe Dumnezeu. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mântuire (2 Petru 3). Te-a aşteptat atâta timp, de aceea vino acum la Domnul Isus!

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact