Te-am răscumpărat - rascumparare.ro

Te-am răscumpărat

Şi să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. (Evrei 2:15)

Pe vremea când în America de Nord mai exista negoțul cu sclavi, s-a putut vedea într-o zi în piaţa unui oraş un mare numür de bărbați și femei, expuși pentru vânzare. Între aceștia se distingea o fată tânără, nu atât prin frumusețea ei, cât mai ales prin expresia feței brăzdată de suferință și deznădejde.

Mulți cumpărători întrebau prețul cerut pentru această tânără africană, dar nici unul nu a oferit suma cea mare, care era cerută pentru ea. În cele din urmă apăru un domn. Părea profund impresionat de trăsăturile dureroase de pe obrajii acestei fete tinere sclave. O întrebă de ce e atât de tristă. Tânăra îi spuse că s-a născut pe moșia unui om de treabă și a slujit acolo până acum când urma să fie vândută altui stăpân. Aceasta o umplea de tristețe.

Durerea acestei tinere mișcă adânc inima acelui domn. El întrebă de preț, și deși era mare, plăti negustorului întrega sumă, se întoarse spre tânără și-i zise:  „Te-am răscumpărat, ești liberă, poți să mergi unde dorești!“ Tânăra nu înțelegea. Cuvântul „libertate“ era un termen necunoscut pentru ea, așa că rămase nemișcată pe loc.

Lacrimile tinerei se prelingeau pe hârtia care adeverea răscumpărarea ei; nici lucrul acesta nu-l înţelegea. Abia când răscumpărătorul ei se pregătea să plece și îi dădu câteva sfaturi părintești cu privire la viitorul ei, abia atunci înțelese.

- Cum, sunt liberă? Dumneavoastră m-ați răscumpărat? Dacă așa stau lucrurile, atunci vreau să vă servesc toată viața mea.
Ceilalți sclavi au vrut s-o abată de la această hotărâre, dar tânăra eliberată nu le-a dat nici o atenție, ci spunea într-una: „El m-a răscumpărat, el m-a eliberat din jugul sclaviei, lui vreau să-i servesc întreaga mea viață!“ Și într-adevăr tânăra aceea a slujit în casa acelui domn cu bucurie în inimă.

Cititorule! Poți spune și tu „ISUS HRISTOS m-a răscumpărat“? Acceptă eliberarea pe care Mântuitorul a adus-o în dar pentru toți care doresc să o primească. După ce vei obține eliberarea, mulți vor căuta să te împiedice să-L urmezi pe Mântuitorul. Nu te lăsa amăgit, mergi înainte pe calea credinței! De acum ești un om liber și poți să-i slujești de bună voie Salvatorului tău ceresc și vei putea spune cu bucurie: În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. (Romani 8:2)

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact