Puterea Bibliei - rascumparare.ro

Puterea Bibliei

Un vestitor al Evangheliei din Elveţia mergea cu trenul la Paris. Un călător începu să atace credinţa creştină. Vestitorul Evangheliei îi răspunse pe scurt la toate cu câte un verset din Biblie. Orice citat biblic era ignorat de celălalt care căuta să-şi susţină argumentele. La toate primea din nou un verset. Înfuriat, călătorul îi spuse: „Nu vezi că nu cred în Biblia ta? Ce rost au aceste citate?“ Răspunsul veni din nou din Biblie: „Dacă nu credeţi că Eu sunt – a zis Isus – veţi muri în păcatele voastre“.

După câţiva ani, vestitorul Evangheliei a primit o scrisoare de la călătorul din tren. Printre altele spunea: „Dumneavoastră aţi luat sabia Duhului şi m-aţi străpuns; da, m-aţi străpuns. De câte ori am încercat să parez loviturile tăişului şi să vă fac să mă loviţi cu mâna, nu să folosiţi oţelul cerului, îmi dădeaţi o altă lovitură. Atunci m-aţi făcut să simt că nu lupt cu dumneavoastră, ci cu Dumnezeu…“

La sfârşit călătorul a scris frumoasa veste că s-a întors la Dumnezeu primindu-L pe Hristos ca Mântuitor al său. Iată o împlinire a versetului: Tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele (Isaia 55:11).

Cuvântul Tău dăinuieşte în veci...“ (Psalm 119:89).

Iată un adevăr măreţ al Bibliei. Toate lucurile sunt instabile, dar Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu dăinuieşte veşnic. Unii oameni s-au gândit că Biblia este o carte învechită. În mândria inimii sale, filozoful francez Voltaire (1694-1778) spunea că în următorii două sute de ani Biblia se va găsi numai în anticariate şi în muzee. După moartea filozofului, chiar în casa lui s-a constituit o librărie creştină pentru Biblii. Iată că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! El veghează asupra Cuvântului Său.

Toţi criticii Bibliei au trebuit să recunoască că au greşit, când au atacat această Carte. Biblia este actuală; puterea Bibliei este neînfrântă.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact