Cum poţi fi salvat? - rascumparare.ro

Cum poţi fi salvat?

Ce să fac ca să moştenesc viaţa eternă?” Cine ar fi crezut că această întrebare pusă atât de des L-ar fi ispitit pe Hristos? Reprezintă limbajul unuia care “doreşte să se îndreptăţească pe sine însuşi”. Ce trebuie eu să fac? Nu există cuvinte care să arate mai deplin ignoranţa unui păcătos căzut. În timp ce aceste cuvinte se află pe buzele lui, el nu-şi mai cunoaşte starea pierdută, căzută şi fără neputincioasă.

Domnul cunoaşte mândria unei inimi amăgite. Cei religioşi pot repeta legea şi să gândească, fără îndoială, că o şi pot ţine. “Fă aceasta” i-a spus Isus “şi vei trăi”; iar apoi a răspuns întrebărilor sale ispititoare cu una din cele mai remarcabile parabole ale Cuvântului lui Dumnezeu. Această parabolă a samariteanului milostiv este răspunsul la întrebarea “Ce să fac ca să moştenesc viaţa eternă?”. Descrie condiţia umană – a ta. Căzut între tâlhari, dezbrăcat, rănit, pe jumătate mort. Ce imagine!

Şi cât de adevărat! Omul nu este nici inocent, nici fericit, ci căzut, vinovat, fără ajutor, nenorocit. Priveşte la acel om muribund de pe marginea drumului; el nu poate merge un metru mai departe, nu, nici măcar un pas. El nu poate nici măcar să strige după ajutor. Nu vezi că moare? Vorbeşte acest om despre a face? Biet om muribund, legea nu te poate ajuta! Preotul şi levitul trebuie să treacă pe lângă tine; ei nu te pot ajuta. Citittorule, tu eşti acest om; aceasta este starea ta spirituală.

Legea nu te poate ajuta; preotul şi levitul nu te pot ajuta. Propriile tale eforturi, deciziile tale, strădaniile tale! Îţi spun: este Unul singur care te poate ajuta. “un samaritean care călătorea a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Şi s-a apropiat şi i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; şi, punându-l pe animalul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.” Acesta este Isus, Fiul Dumnezului Cel Viu. Dragoste infinită – capabilă să mântuiască? Dumnezeu a iubit şi i-a fost atât de mult milă faţă de omul căzut, neajutorat, dezbrăcat şi pe moarte! El l-a văzut acolo unde era şi cum era. Da, aceasta este gloria Evangheliei. Dumnezeu, plin de o delicată compasiune, bogat în îndurare, pentru dragostea Sa mare cu care ne-a iubit chiar şi când noi eram morţi în păcate; da, chiar atunci Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Preaiubit la omul căzut pe marginea drumului în păcat şi mizerie (vezi Efeseni 1:1-10).

Omul nu putea face nimic: Isus l-a chemat de acolo de unde era. Ce călătorie a dragostei! El a venit pentru a face totul pentru păcătos şi El a făcut aceasta; este împlinită! “Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte şi pe pământ pace, în oameni bună plăcere!”

O! cititorule, îl cunoşti tu astfel pe Isus? Nu este sufficient ceea ce trebuie să faci? Dar te încrezi tu în ceea ce Isus a făcut la cruce? Ai fost tu adus să cunoşti starea totală de pierdere pe marginea drumului? A venit Isus la tine – ţi-a bandajat El inima ta frântă, turnând untdelemn şi vin? Ţi L-a descoperit Dumnezeu pe Isus luându-ţi locul de păcătos şi dându-ţi acum locul Său în neprihănire desăvârşită pentru totdeauna? Cunoşti tu că nu trebuie ca tu să ai grijă de Isus, ci El are grijă de tine? Da, şi că până va veni din nou El te-a încredinţat în mâinile lui Dumnezeu care te ţine prin puterea Sa măreaţă? Ca El va îngriji de tine? (Ioan 17:11; 1.Petru 1:5).

Dacă tu este unul care face ceva pentru viaţa eternă, atunci tu eşti unul care refuză, un dispreţuitor, un ispititor al lui Hristos. Dar dacă cunoşti şi crezi dragostea lui Dumnezeu prin faptul că l-a trimis pe Isus pentru tine, atunci tu ai viaţă eternă. Este darul lui Dumnezeu. Fie ca slujba ta să fie acum de a-I aduce înainte laudele Celui care te-a văzut, te-a salvat şi care te iubeşte pentru totdeauna. “Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”. Citeşte parabola samariteanului milostiv de şapte ori (Luca 10).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact