Ce este de folos? - rascumparare.ro

Ce este de folos?

Wilhelm Farel (1489-1565) ocupă un loc de frunte în istoria protestantismului francez. Acest bărbat vestit s-a născut în apropiere de străvechiul oraş Gap din părinţi bine înstăriţi. După ce a învăţat o vreme în oraşul Gap, a hotărât să plece la Paris pentru a-şi continua studiile. Pe vremea aceea, călătoriile se făceau pe jos. Tânărul acesta era foarte religios. Niciodată nu pleca din locul unde petrecea noaptea, fără să asculte dis-de-dimineaţă o slujbă într-o biserică, iar pe drum, dacă trecea pe lângă o capelă, scotea din punga lui un dinar pe care-l arunca în cutia cu numele unui sfânt sau al unei sfinte, ca să ajute la întreţinerea candelei care ardea în faţa statuetei.

Acestea erau simţămintele de evlavie pe cât de sincere, pe atât de puţin luminate, cu care Farel a sosit la Paris, unde a întâlnit profesori care n-au întârziat să-l deosebească de ceilalţi elevi din pricina inteligenţei şi hărniciei sale de a învăţa.

Distinsul profesor Johannes Faber (Lefrèvre), care căpătase siguranţa mântuirii prin citirea Noului Testament în limba greacă, a fost unul dintre profesorii de care Farel s-a legat cel mai mult. Între ei s-au statornicit adevărate relaţii părinteşti.

Sinceritatea lui Farel, evlavia şi smerenia sa îl făceau să fie pentru profesor o fiinţă scumpă. Farel era neîntrecut în privinţa posturilor, a vegherilor şi a asprimii faţă de trupul lui. Mergea în biserică, purta o haină făcută dintr-o stofă aspră ca să-şi chinuiască trupul, se culca pe o scândură, cinstea chipurile sfinţilor şi săruta cu râvnă moaştele. Împins de inima lui, ca şi de dorinţa pe care o are fiecare om să-şi împărtăşească cu altul gândurile, profesorul Lefrèvre si-a învins reţinerea lui obişnuită şi s-a apucat să studieze Noul Testament cu Farel, care nu-l citise niciodată. Ce descoperire pentru Farel! Iată că nici pomeneală în Cartea Sfântă de acele anumite învăţături şi rânduieli pe care le credea el cu toată naivitatea copilăriei! Se simţi greu lovit, ca un om căruia i s-a furat comoara cea scumpă; atât de mult îşi iubea el biserica şi ceremoniile ei. Postea aşa de bucuros şi îşi lovea trupul cu atâta râvnă cu un bici de ştreanguri cu vârfuri de fier! Şi iată că, acum, Cartea Sfântă, îi spunea că „deprinderea trupească este de puţin folos.“ Lupta a fost dureroasă, dar Biblia a fost mai tare şi Farel a înţeles că prin credinţa în Isus Hristos se ajunge la mântuire. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact