Stabilitatea CUVÂNTULUI - rascumparare.ro

Stabilitatea CUVÂNTULUI

Tot pământul este instabil şi plin de schimbări. Nu există nimic pe care putem zidi cu încredere. Nici o opinie omenească nu este atât de desăvârşită încât să nu conţină şi o eroare. Nu există nici un obiect pe acest pământ pe care să-l posedăm pe deplin. Îl păstrăm doar pentru un timp, apoi ni se scurge din mâini. Nu putem nici măsura şi nici cerceta spaţiul şi timpul. Nu există nimic pe care piciorul nostru să poată obţine un sprijin.

Dar Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o stâncă în transformarea lucrurilor şi în trecerea timpului. El este puterea stabilă care leagă timpul de veşnicie. Este adevărul absolut pe care ne putem bizui. Nici cea mai mică parte din Cuvânt nu va trece şi nici nu va cădea la pământ. Este posesia veşnică a sufletului şi ea va rămâne când toate lucrurile pământeşti vor dispărea. El ne va întâmpina şi în veşnicie şi va fi judecătorul tuturor celor ce nu L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Ferice de cel ce i se supune şi prin pocăinţă şi credinţă adevărată primeşte viaţa veşnică! Ce înălţător este gândul că această viaţă nu poate fi desfiinţată sau distrusă de moarte! Această viaţă este veşnică asemenea Creatorului ei. Cuvântul Său de asemenea este veşnic şi rămâne veşnic valabil.

Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun“ Deuteronom 11:18.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact