O invitație - rascumparare.ro

O invitație

Imaginaţi-vă că cineva dintr-un cartier sărăcăcios primeşte o scrisoare importantă. Ea poartă sigiliul împăratului. El citeşte: „Prin prezenta sunteţi invitat să veniţi imediat în palatul meu, aşa cum sunteţi pentru a primi de la mine personal o favoare.“ Să fie scrisoarea adevărată sau să fie o glumă?

Merge cu ea la un prieten care pricepe mai mult din astfel de documente. El se uită la scrisoare şi spune că aşa este cum stă scris.

- Ce mă sfătuieşti?
- Desigur, să mergi, doar eşti invitat!

Omul se gândeşte: „Mai întâi să mă spăl şi să mă aranjez!“ Dar nu, acolo scrie: „Veniţi imediat, aşa cum sunteţi.“
Soţiei i se pare aceasta foarte ciudat, dar el pleacă în hainele de lucru.

Când ajunge însă la palat, portarul îl întreabă ce vrea.
- Am venit să-l vizitez pe împăratul.
- Să-l vizitaţi pe împăratul? Ce v-a trecut prin minte? Cine vă dă dumneavoastră dreptul să apăreţi aici?
- Eu nu am nici un drept; am venit, pentru că am fost invitat, aşa cum se poate deduce din această scrisoare.
Atunci, portarul îi spune pe un ton prietenos:
- Dacă împăratul v-a invitat, puteţi trece.

Pe un culoar al palatului îi arată scrisoarea încă unui slujitor al casei şi este condus într-o cameră. În timp ce îl aşteaptă pe împăratul cu inima bătându-i tare, se gândeşte: „Dacă aş fi rămas acasă!“ Apoi încearcă să-şi formuleze câteva propoziţii pentru a bolborosi o scuză că a venit. Dar uşa se deschide, împăratul intră şi el uită să spună vreun cuvânt, căci împăratul îl copleşeşte imediat cu binefaceri.

Nu înţelegeţi? Dumneavoastră sunteţi omul sărac, numai că dumneavoastră sunteţi mult mai sărac decât acel om, iar Împăratul împăraţilor este mult mai bogat decât cea mai mare maiestate de pe pământ.

În această clipă,

Hristos este singura, întreaga, desăvârşita cale.

El este în această clipă calea şi pentru dumneavoastră. Indiferent cine sau unde sunteţi, HRISTOS ESTE SINGURA CALE SPRE MÂNTUIRE.

Şi prin această rânduri vă spune:

Eu sunt calea,
adevărul
şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.
Ioan 14:6
Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact