Se poate să cred Biblia și totuși să fiu pierdut? - rascumparare.ro

Se poate să cred Biblia și totuși să fiu pierdut?

Pot oare să cred în Biblie și totuși să fiu PIERDUT?

Este posibil să cred în Biblie și să nu fiu mântuit? Fără îndoială, când cineva spune că el crede ce spune Biblia, el dorește să spună că o acceptă ca fiind adevărată. Însă crezând că Biblia este adevărată cu scopul de a o apăra în fața celor ce se împotrivesc nu înseamnă mântuire. Totuși, nimeni din cei care nu cred Biblia nu poate fi mântuit, deoarece „credinţa este din auzire, iar auzirea, prin Cuvântul lui Dumnezeu” Romani 10:17.

Poate acum aceste cuvinte te fac să fi confuz. Însă dragul meu prieten, dacă ai să-ți iei timp pentru a reflecta în mod serios la ce are Biblia să-ți spună, vei putea să înțelegi clar ce înseamnă aceste afirmații.

Mântuirea nu se bazează pe credința cuiva în Biblie, ci este bazată pe credința și încrederea cuiva într-o Persoană, Domnul Isus Hristos (Ioan 5:39,40, 8:24). Avraam din vechime are un loc remarcabil în întreaga Biblie, însă mărturia supremă despre el în Biblie este că el L-a crezut pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a socotit aceasta ca dreptate (Romani 4:3; Galateni 3:6). Aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește să faci: să crezi în El.

Dumnezeu îți spune că ai păcătuit și că ești lipsit de gloria Lui (Romani 3:23). Ia-ți Biblia și citește acuzația teribilă de care Dumnezeu spune că te faci vinovat, în cartea Romani, capitolul 3, de la versetul 9 la 23. Dumnezeu dorește ca tu și eu și oricine altcineva să recunoască și să conștientizeze și să mărturisească faptul că aceasta este adevărata noastră stare. O! nu privi înapoi la viața ta, încercând să scoți în relief ceea ce consideri tu că sunt fapte bune și practici bune și eforturi, cu falsa iluzie că ele te vor face potrivit pentru prezența eternă a lui Dumnezeu. Privește această problemă sincer, obiectiv, conștientizând că Dumnezeu te cunoaște de-a fir a păr. Apoi mărturisește-I starea ta Lui, și cere-I îndurare. Dacă ai făcut aceasta, acum ești în starea potrivită pentru a primi mântuirea lui Dumnezeu: Domnul Isus Hristos.

Adevărul mântuirii intră în inima unui păcătos care se pocăiește prin credința în Scriptură, care spune despre Domnul Isus Hristos că este singurul Mântuitor. Sunt multe astfel de versete, însă te-aș ruga să reflectezi în mod serios și în rugăciune la Romani 10:9: „dacă vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domna şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, vei fi mântuit.” Meditează mai întâi la prima parte a acestui verset și răspunde la aceste întrebări în inima ta. Crezi tu că Isus Hristos a trăit pe acest pământ, că a murit pe crucea Calvarului pentru păcatele tale, că a fost îngropat și că Dumnezeu L-a înviat din morți? Dacă tu crezi aceasta din toată inima ta, atunci fă ceea ce spune prima parte a acestui verset și spune și altcuiva despre aceasta!

Gândește-te! Nu mai sunt îndoieli, nu mai sunt incertitudini, nu mai sunt șovăieli cu privire la destinul tău veșnic. Încrede-te în Domnul Isus ca Salvator al tău cu toată inima ta, mărturisește-L ca Domn și crede pe baza autorității Cuvântului neschimbător al lui Dumnezeu că ești mântuit. Atunci poți spune cu deplină siguranță: „Cred Biblia și sunt mântuit!”.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact