Îți este frică de întuneric? - rascumparare.ro

Îți este frică de întuneric?

Mulți oameni se tem de întuneric. De ce aceasta? De ce ne temem noi de întuneric? Unii oameni gândesc că atunci când nu vedem în jurul nostru, începem și ne imaginăm tot felul de lucruri înfricoșătoare care ar putea fi acolo. În plus, dacă într-adevăr ar fi ceva acolo, noi nu am fi capabili să îl vedem.

Dar este un alt fel de întuneric care este și mai de temut decât orice altceva ne-am putea imagina și la fel de real ca orice alt lucru vizibil. Este întunericul despre care vorbește Biblia: întunericul spiritual care vine din ignorarea și respingerea lui Dumnezeu.

Ești tu "în întuneric?"

Mulți oameni își petrec viețile "în întuneric" față de lucrurile spirituale importante. Nu au citit prea mult din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și nimeni nu i-a învățat vreodată ce spune acesta. Așa cum ne este ușor să ne împiedicăm de obiecte atunci când mergem prin întuneric, tot la fel dacă cineva nu cunoaște ceea ce învață Biblia, perspectiva sa asupra vieții "este ca întunericul gros: ei nu știu de ce se poticnesc" (Proverbe 4:19).

Întunericul răului

Când Biblia vorbește despre întuneric, în general ne vorbește despre rău. Răul este opusul binelui. De fiecare dată când facem ceva ce nu ar trebui să facem, Biblia îl numește păcat. Păcatul, care este o specie a răului, este numit "lucrările neroditoare ale întunericului" în Biblie.

Este important să ne amintim că Dumnezeu nu este singura Ființă supranaturală care încearcă să ne atragă atenția și credința. Satan, dușmanul lui Dumnezeu, este exemplul extrem al răului și întunericului. Biblia ne înștiințează că cei mai mari dușmani ai noștri sunt Satan și "stăpânitorii lumii întunericului acestuia" (Efeseni 6:12).

Întuneric etern

De fiecare dată când îmi este teamă de întuneric, mă gândesc la cu cât mai rău va fi pentru oamenii "cărora le este păstrată negura întunericului pentru eternitate" (Iuda 1:13). Biblia spune că din cauza păcatelor noastre, noi toți merităm o eternitate în întuneric, departe de Dumnezeu, în iad. Într-o zi El va spune despre mulți: "Legaţi-i picioarele şi mâinile şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară! Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor." (Matei 22:13).

Unde putem găsi lumină?

Cu toții știm că aprinzând lumina facem să dispară întunericul. De aceea noi trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu, care "este lumină" (1. Ioan 1:5). Să învățăm din Biblie, care este "o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe cărarea mea" (Psalm 119:105).

Primul lucru pe care îl învățăm este că Dumnezeu este în mod desăvârșit sfânt, încât niciun păcătos nu poate fi cu El (Isaia 59:2). În al doilea rând, ne învață că toți eram păcătoși (Romani 3:23). În cele din urmă, ne arată că niciunul din lucrurile bune pe care încercăm să le facem nu ne poate îndepărta păcatele (Isaia 64:6; Efeseni 2:8,9). Înseamnă aceasta că toți suntem condamnați? Da, dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Citește mai departe pentru a găsi vestea bună!

În plus, Biblia ne vorbește despre Isus Hristos, Singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a venit pe pământ pentru a ne arăta calea către Dumnezeu și de asemenea pentru a face o cale către Dumnezeu murind ca jertfă pentru păcat. Isus ne-a învățat că trebuie să ne pocăim și să credem în Evanghelie (Marcu 1:15). A te pocăi înseamnă a-i spune lui Dumnezeu că ai făcut lucruri rele, ai gândit greșit și ai mers calea greșită în viața ta. Evanghelia este vestea bună că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale și a înviat din nou dintre morți (1. Corinteni 15:1-4). Crezând în Evanghelia nu înseamnă doar accceptarea acesteia ca fiind adevărată, ci și credința deplină în Isus Hristos ca Mântuitorul tău.

Mesajul Bibliei este că noi putem fi salvați de iad, eliberați de întuneric și să primim o casă în ceruri odată doar datorită a ceea Isus Hristos a făcut. Mântuirea este un dar dobândit prin Isus Hristos și dăruit prin Dumnezeu păcătoșilor ca tine și mine care văd nevoia de ea și o primesc prin credință (Romani 5:6-18; 6:23; Efeseni 2:8,9).

Umblând în Lumină

Întunericul spiritual precum răul, Satan şi despărţirea veşnică de Dumnezeu sunt toate lucruri de temut. Dar dacă noi suntem mântuiţi şi începem să îl urmăm pe Isus, noi nu mai trebuie să ne temem deloc. Isus a spus: "Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii." (Ioan 8:12).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact