Cel mai mare eveniment care se apropie - rascumparare.ro

Cel mai mare eveniment care se apropie

După cum râurile cresc în mărime și importanță odată cu creșterea lor în lungime, tot așa se întâmplă și cu evenimentele din istoria acestei lumi. An după an capătă din ce în ce mai multă importanță. Totul a ajuns la cote maxime. Lucrurile capătă forme noi și ciudate. Mulți simt că evenimente importante, prevestitoare sunt aproape. De ce aceasta? Noi credem că aceasta este deoarece cel mai mare dintre toate evenimentele cu care se confruntă oamenii acum este întoarcerea Domnului Isus în această lume. Noi toți am auzit de viața de dragoste perfectă și fără de păcat pe care El a dus-o aici pe pământ – o viață niciodată trăită sau cunoscută de oameni. Știm, de asemenea, cum L-au răsplătit oamenii pentru aceasta, cum L-au răstignit, atârnându-L între doi tâlhari. De asemenea, am aflat cum a ieșit afară învingător, după înviere, trei zile mai târziu și S-a înălțat la ceruri, de unde venise.

Însă, înainte de a se întoarce, El a lăsat mărturie despre întoarcerea Sa, în cele două aspecte ale ei. Mai întâi, Domnul Însuși Se va coborî din cer pentru a răpi pe fiecare credincios adevărat în norii gloriei, pentru a-L întâlni și a fi cu El pe veci. Apoi Hristos Se va întoarce pe pământ, o întoarcere nu în suferință și rușine ca înainte, ci acum în putere, judecată și glorie și însoțit de oștile din ceruri.

Acesta este marele eveniment care stă acum în fața lumii. Lumea a continuat să fie dușmanul Său, cu toate că El i-a dat aproape două mii de ani pentru a se pocăi de faptele sale împotriva Lui. A vărsat sângele slujitorilor Săi, a disprețuit pe urmașii Săi adevărați și a negat tot ceea ce El a afirmat. Iar acum, chiar și aceia care mărturisesc Numele Său Îl trădează în masă – ca și Iuda, sărutându-L pentru bani, precum lumea care Îl face de ocară.

Sfârșitul răbdării Sale este aproape. El este gata să se întoarcă. Cititorule, ești tu de partea Lui sau ești de partea lumii? Ești curățat de păcatele tale prin sângele Său sau îl calci în picioare, pecetluindu-ți destinul?

Aceste cuvinte pot părea ca niște povești fără temei pentru tine. Răbdarea uimitoare a lui Dumnezeu îți poate îmbărbăta și întări inima, însă ai putea la fel de bine să încerci să oprești cursul timpului pentru a evita întâlnirea cu Isus. Dacă nu crezi în El, vei fi lăsat în urmă pentru a înfrunta teribila judecată a lui Dumnezeu peste lumea care Îl respinge pe Hristos. "Şi împăraţii pământului şi cei mari şi comandanţii şi cei bogaţi şi cei puternici şi orice rob şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor; şi spuneau munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne … de mânia Mielului; pentru că a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?" (Apocalipsa 6:15-17).

Astfel, mari și mici, bogați și săraci, slabi și puternici – toți cei care nu și-au plecat acum genunchii înaintea lui Isus Mântuitorul, și-i vor pleca atunci înaintea lui Isus Judecătorul la judecata finală de la Scaunul Mare și Alb. "dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc" (Apocalipsa 20:11-15).

O, cititorule, dragostea stăruie pe lângă tine încă odată. Ești tu pregătit de cel mai mare eveniment de până acum – venirea lui Hristos? Ești tu un prieten, un adorator, unul care îl iubește pe Isus? Ai realizat nevoia de El și te-ai încrezut în El, Cel care a murit pentru păcatele tale, ca și Mântuitor al tău? Dacă nu, acum ai ocazia. Acum este momentul să Îl accepți; acum este ziua mântuirii. Mâine este ziua judecății.

"Cine crede în Fiul are viaţă eternă; şi cine nu se supune Fiului nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el" (Ioan 3:36).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact