Să ne fie teamă? - rascumparare.ro

Să ne fie teamă?

Teroare, teamă, panică, nesiguranță, deznădejde, haos…

Acestea au fost titlurile principale ale mass-mediei. La 11 septembrie 2001 s-au comis atentate asupra World Trade Center din New York. Cele două turnuri înalte de peste 400 de metri s-au răsturnat unul după altul. Mai multe mii de oameni și-au pierdut viața în interval de câteva minute. Pe toate canalele de televiziune și la toate stațiile de radio exista o singură temă. Agențiile de știri răspândeau tot mereu anunțuri îngrozitoare. În decurs de câteva ore, lumea s-a dat peste cap. Politicienii erau consternați. S-au constituit consilii de război. Cursurile acțiunilor au scăzut razant. Peste tot domnea panică și mare groază. Mulți oameni erau uluiți, înspăimântați, priveau neputincioși. Deodată am înțeles că „lumea noastră mică“ nu este așa de sigură cum gândeam. Din nou se pune întrebarea de ce nu este posibilă pacea și siguranța în lume. De unde vine ura, crima și violența? Dumnezeu ne dă răspunsul prin Cuvântul Său, Biblia: Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele (Matei 15:19).

Dumnezeu spune în epistola către Romani 3:12 că NU există niciun om care să facă binele. Sub această sentință stau toți oamenii, tu și eu, indiferent dacă suntem criminali sau nu. Fiecare din noi, dacă este sincer față de sine, va recunoaște că a păcătuit o dată. Fiecare păcat este o rebeliune conștientă împotriva lui Dumnezeu, pentru care noi toți merităm moartea și iadul.

Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata(Evrei 9:27); ...dar cine nu crede în Fiul (Isus Hristos), nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (Ioan 3:36).

Dar Dumnezeu îl iubește pe fiecare om, și pe tine, și pe mine. EL nu vrea să pierim, ci să avem viața veșnică (Ioan 3:16). Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El (Isus Hristos) (1. Ioan 4:9).

ISUS HRISTOS a venit în lume, a trăit aici și a murit pentru păcatele noastre la crucea de pe Golgota. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți (Isaia 53:5).

Prin moartea și prin învierea Sa, oamenii păcătoși ca tine și ca mine sunt eliberați de vina lor. Isus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi (Ioan 11:25).

Nimeni nu este în stare să se mântuiască pe sine prin fapte bune sau prin ritualuri: Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni (Efeseni 2:8-9).

Dar cum primesc viața veșnică și siguranța veșnică? Dacă ne mărturisim păcatele, EL este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire (1. Ioan 1:9).

*  Recunoaște-I sincer lui Dumnezeu vina și greșelile tale și roagă-L să te ierte!
* Crede că Domnul Isus Hristos a murit pentru tine personal și mulțumește-i pentru acest lucru!
* Predă-I conducerea în viața ta! Începe să citești Biblia și să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune!

Astfel devii un copil al lui Dumnezeu! Nimic și nimeni nu te mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:38-39). Indiferent în ce împrejurări și situații vei ajunge, chiar dacă lumea se va da peste cap în decurs de câteva ore, poți să știi că viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți fie teamă, căci viitorul minunat din cer este ținta ta. Vino la Mântuitorul! Astăzi El te cheamă încă: Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă (Matei 11:28).

Dumnezeu ți-ascultă rugăciunea

Când probleme te apasă
și în strâmtorare ești,
El ți-ascultă rugăciunea.
Când de noaptea-ntunecoasă
te-nfiori și te-ngrozești,
El ți-ascultă rugăciunea.

Când ești fără de putere
și plângi deznădăjduit,
El ți-ascultă rugăciunea.
Când te afli în durere
și când ești neliniștit,
El ți-ascultă rugăciunea.

Când întreaga omenire
e aproape de sfârșit,
El ți-ascultă rugăciunea.
Când dă soarele de știre
că e chiar la asfințit,
El ți-ascultă rugăciunea.

El ți-ascultă rugăciunea,
El ți-ascultă rugăciunea.
El înțelege
ceea ce-l tulbură pe copilul Său.
Dumnezeu ți-ascultă rugăciunea.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact