Am propria mea religie - rascumparare.ro

Am propria mea religie

“Orice crezi este corect”

“Toţi avem propria religie”

“Trebuie doar să crezi în ceva”

Acestea sunt afirmaţii pe care le auzim în ziua de astăzi de la foarte mulţi oameni. Sună plăcut şi îi fac pe oameni să se simtă bine, atât timp cât propriile convingeri sunt acceptate ca fiind la fel de valide ca cele ale altora. La urma urmei nu poţi şti ceva sigur. Oamenii care pretind că deţin adevărul sunt priviţi ca aroganţi şi intoleranţi. Din anumite motive, oamenii pot accepta ideea că orice religie este adevărată atât timp cât nu pretinde că este singura religie adevărată. Ştii de ce aceasta? Deoarece este modul de lucru al lui Satan de a face oamenii să creadă orice, exceptând acel lucru ce ar îndepărta gheara lui de pe sufletele lor.

Nu este adevărat că toate religiile au aceeaşi valoare. Nu este adevărat că “indiferent ce crezi este bine”. Faptul că “fiecare are propria credinţă”, este ceea ce Dumnezeu declară ca fiind cea mai mare problemă a omului - noi am schimbat adevărul Său pe propriile noastre convingeri. “Noi toţi, ca nişte oi, ne-am rătăcit, ne-am întors fiecare la calea lui; şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”(Isaia 53:6). Religiile confuze ale oamenilor sunt în contradicţie cu cerinţele simple de viaţă ale lui Dumnezeu. Căile omului sunt largi, tolerante, ignorând păcatul şi care duc la distrugere. “Intraţi pe poarta cea strâmtă! pentru că lată este poarta şi largă este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea; pentru că strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc” (Matei 7:13,14).

Într-un singur sens este adevărat că nu contează ce crezi. Ceea ce crezi tu sau ceea ce oamenii religioşi te-au învăţat, nu schimbă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu! Doar crezând în ceva nu face acel lucru adevărat. Dacă te arunci din vârful unui zgârie-nori vei muri, indiferent de cât de puternică este credinţa ta că nu se va întâmpla acest lucru. Să pleci în eternitate cu convingerea fermă că acolo nu este Dumnezeu sau că credinţa ta sau faptele tale bune merită aprobarea lui Dumnezeu, nu va schimba rezultatul: “dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc”(Apocalipsa 20:15).

Adevărul nu este o problemă de opinie. Este adevărat sau fals. Domnul Isus afirmă ca El este Adevărul. El nu zice “Eu sunt o cale” , ci mai degrabă “Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Când vine vorba despre credinţă, nu înseamnă că “trebuie doar să crezi în ceva”, ci “trebuie să crezi în Isus Hristos”. Credinţa în Isus Hristos care Şi-a dat viaţa pe crucea de la Calvar şi a înviat victorios din moarte, este singura cale către viaţa veşnică şi iertarea păcatelor.

Aşa cum fiecare s-a întors la calea lui, fiecare dintre noi trebuie să ne întoarcem din propria răzvrătire. Nimeni nu se poate salva singur, deoarece mântuirea nu este prin fapte (Efeseni 2:8,9). Pentru că Dumnezeu este Singurul care salvează, mântuirea este la fel de sigură după cum El ne-a promis. “Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”(Ioan 5:24).

Isus Hristos este singura cale. Nu vrei tu să te opreşti din a-L mai respinge şi prin credinţă să Îl primeşti astăzi ca Mântuitorul tău? “în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer nici un alt Nume dat între oameni în care trebuie să fim mântuiţi”(Fapte 4:12).

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact