Cunoşti tu calea către cer? - rascumparare.ro

Cunoşti tu calea către cer?

Ai descifrat labirintul din imagine? Ai putut să găseşti una din acele căi care duc în cer? Nu te simţii rău, deoarece nici eu nu am putut găsi. Este labirintul greşit? Nu, nu este nimic în neregulă cu labirintul. Greşit este faptul că mulţi oameni încă încearcă să ajungă în cer prin căi care nu funcţionează.

Câte căi ce duc la cer sunt acolo? Fiecare religie pare să îşi aibă propria cale (sau multe astfel de căi) pentru a ajunge acolo, dar nu se potrivesc unele cu altele şi astfel nu pot fi adevărate. Unii spun că este un singur Dumnezeu, alţii spun că sunt mai mulţi dumnezei, iar alţii spun că nu este niciun Dumnezeu. Cum pot avea toţi aceştia dreptate? Nu au!

Există o cale către cer? Da, există. Putem să ştim care este? Da, putem. Isus spune “Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Această puternică afirmaţie nu lasă loc niciunei alte căi, decât cea a lui Dumnezeu. Mulţi oameni încearcă să ia aceste cuvinte în mod uşuratic, prin faptul că se gândesc că Isus a fost un bun învăţător religios şi nimic mai mult. Da este adevărat că El a fost un învăţător bun – iar învăţătorii buni spun adevărul! Acesta este motivul pentru care trebuie să luăm foarte în serios ceea ce a spus El.

Într-una din zile Isus stătea de vorbă cu un om religios. Isus i-a spus: „Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Religia nu este răspunsul. Există o problemă mult mai mare ce trebuie tratată. Acea problemă este păcatul. Păcatul este ca un zid ce ne separă de Dumnezeu. Oamenii au încercat ani nenumăraţi să se ridice deasupra problemei păcatului prin faptul că s-au înălţat pe ei înşişi ca morali sau au încercat să o ocolească pretinzând că nu există. Dar există, iar motivul pentru care nu putem să o ocolim pur şi simplu este acela că – din perspectiva lui Dumnezeu – păcatul ne-a făcut morţi din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1). Morţii nu se pot ridica!

Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ pentru a asigura o cale prin care tu şi cu mine am putea fi “născuţi din nou” - dând viaţă duhovnicească şi o relaţie personală cu Dumnezeu. Deoarece aceasta este ceva ce nu am putea niciodată face pentru noi înşine, mântuirea este numită de multe ori în Biblie un “dar fără plată”. Este un dar care a fost cumpărat cu un mare preţ de Domnul Isus, Cel care Şi-a dat viaţa ca plată pentru păcatele noastre. Acolo, la crucea Golgotei, “a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn” (1. Petru 2:24). Apoi, în a treia zi, El S-a înălţat biruitor din mormânt pentru a nu mai muri niciodată. Acum acest dar al vieţii celei noi – singura cale către cer – îţi este oferit şi ţie. Îl vei accepta? Vei recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că eşti, din punct de vedere spiritual, mort în păcat? Te vei încrede în Isus Hristos pentru a fi Mântuitorul tău? “Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă” (Ioan 3:16).

Calea către cer nu este ceva ce am putea câştiga sau ghici pentru noi înşine. De fapt, este doar prin credinţa în Isus Hristos şi este deschisă tuturor celor ce îşi îndreaptă privirile spre minunatul har al lui Dumnezeu (Efeseni 2:8,9).

Eşti tu pe calea către cer?

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact