Pacea: adevăr și minciună - rascumparare.ro

Pacea: adevăr și minciună

Şi au legat cu uşurătate rana fiicei poporului Meu, zicând: «Pace! Pace!», şi nu este pace!” (Ieremi 6:14).

Şi, venind, a vestit Evanghelia: pace vouă celor de departe şi pace celor de aproape.” (Efeseni 2:17).

Doi predicatori ai păcii caută să câştige atenţia fiilor oamenilor. Amândoi vorbesc cu toată seriozitatea şi în fiecare caz se intenţionează ca predica să producă rezultate veşnice. Aceşi predicatori sunt Satan şi Hristos. Niciunul, bineînţeles, nu este în mod fizic pe pământ, vorbind cu voce care se poate auzi cu urechea. Amândoi îşi fac apelurile lor către oameni prin instrumente umane. Astfel sunt două categorii de predicatori printre noi, ambele însufleţite de puteri supranaturale şi ambele predicând pace oamenilor. Iadul îi influenţează pe unii, iar cerul îi influenţează pe alţii. Prima categorie proclamă o pace falsă – o pace ce se bazează pe temelii corupte şi din care, mai devreme sau mai târziu, va veni o trezire îngrozitoare; cealaltă categorie proclamă o pace adevărată – o pace întemeiată pe temelia neschimbătoare a sângelui ispăşitor al Mântuitorului.

Permite-mi să îţi amintesc o remarcabilă parabolă venită de pe buzele Domnului Isus Hristos. O vei găsi în Luca 11:21-22. “Când cel tare îşi păzeşte casa înarmat, bunurile lui sunt în pace. Dar, când unul mai tare decât el, venind asupra lui, îl răpune, îi ia toată armura în care se încrezuse şi împarte prăzile luate de la el” . Aici, cel tare este Satan; cel mai tare decât el este Hristos Însuşi. Casa celui tare este lumea aceasta, iar bunurile lui sunt bărbaţii şi femeile care locuiesc în ea. Este politica lui Satan de a-i ţine pe aceştia în pace, să îi adoarmă astfel încât gândurile serioase să nu le tulbure minţile. După cum spune şi 1. Ioan 5:19: “lumea întreagă zace în cel rău”. El are argumente pentru toate clasele şi pentru toate vârstele şi totul este proiectat pentru a ţine sufletele într-o stare de indiferenţă şi moarte. Să presupunem că o persoană tânără devine trează la adevărurile măreţe ale lui Dumnezeu şi la veşnicie. Fără întârziere, Satan îi va predica pacea, spunându-i: “Mai ai suficient timp. Viaţa este înaintea ta. Nu-ţi distruge plăcerile prin gânduri serioase”. Să presupunem că un om de vârstă mijlocie ar fi trezit; din nou vine distrugătorul cu sugestia că acum este timpul de făcut bani şi că omul care îşi umple capul cu gânduri solemne va cădea într-un război economic. “Mai este timp suficient” este încă odată pretextul. Sau să presupunem că o persoană religioasă devine preocupată dacă totul este în regulă pentru veşnicie; imediat Satan protestează cum că cineva atât de moral şi devotat religios nu trebuie să se teamă de nimic, deoarce totul trebuie să fie în regulă. Totuşi înţeleptul spune: “Este o cale care pare dreaptă omului, dar la sfârşitul ei sunt căile morţii” (Proverbe 14:12). Bărbatul sau femeia care se încrede în religie sau moralitate pentru mântuire construieşte pe nisip. Vai de ei dacă dau atenţie vocii adormitoare care spune “Pace, pace”, când nu este nicio pace.

Ezechia spune în Isaia 38:17 “Iată, în loc de pace am avut amărăciune peste amărăciune”. Este mila lui Dumnezeu atunci când pacea falsă este nimicită. “Amărăciunea” care rezultă nu este deloc plăcută, dar, cu toate acestea, este calea lui Dumnezeu. Priveşte-l pe Saul din Tars în Fapte 9:9; trei zile nu a fost în stare să mănânce şi să bea. Când cineva se abţine astfel de la mâncare, gândul său trebuie să fie cu siguranţă foarte tulburat. Cert este că Saul făcuse îngrozitoarea descoperire că, cu toată lipsa de vină a vieţii sale şi a zelului său religios, era în inima sa un duşman al lui Dumnezeu şi al Fiului Său. Cel mai bun om al timpului său s-a văzut pe sine însuşi ca “cel mai mare dintre păcătoşi!”. Oh, amărăciunea acestui fapt? Am pătruns noi astfel în aceste profunzimi?

Primul nostru pasaj vorbeşte despre o pace falsă; al doilea ne vorbeşte despre o pace adevărată proclamată de Hristosul lui Dumnezeu. „Şi, venind, a vestit Evanghelia”, spune apostolul “pace vouă celor de departe şi pace celor de aproape”. În mod clar, el vorbeşte despre Hristos în înviere. Dar ce stă în spatele învierii? Moarte. Hristos a mers jos în moarte şi aceasta pentru păcătoşi. La Calvar, furtuna judecăţii divine s-a abătut asupra capului Său sfânt. Toate valurile şi talazurile mâniei lui Dumnezeu au venit asupra Sa. Dar furtuna s-a liniştit acum; soarele a răsărit şi Hristos care a murit este iarăşi viu dintre morţi şi înălţat în ceruri. Dumnezeul păcii l-a adus înapoi din mormânt pe Marele Păstor al oilor prin sângele legământului etern. El este acum îndreptăţit să predice pace oamenilor de pretutindeni. Pacea pe care El o proclamă nu este singura liniştitoare pentru conştiinţă, ci şi cunoştinţa binecuvântată că fiecare problemă a fost în mod echitabil rezolvată prin sângele Său ispăşitor şi că, prin urmare, fiecare nor de furtună a fost împrăştiat pentru totdeauna. „El este pacea noastră”, spune apostolul. Adevărul că El este acum acceptat în ceruri este chiar mărturia publică a faptului că orizontul dinspre Dumnezeu a fost luminat odată pentru totdeauna pentru acei ce cred în numele Său.

Acest lucru este imposibil. Nimeni nu poate scăpa de un singur păcat prin el însuşi. Dar în adevăr nu este nicio pace de făcut. Hristos a făcut “pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20) şi pe aceasta o vesteşte El către toţi oamenii în Evanghelie prin Duhul Sfânt trimis jos din ceruri. El “a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră. Deci, fiind îndreptăţiţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 4:25, Romani 5:1).

Vrei tu să ai pace cu Dumnezeu? Este bine să fim în pace cu semenii noştri, să simţim că atunci când mergem pe stradă nu este nicio duşmănie între noi; dar este cu mult mai bine să fim în pace cu Dumnezul nostru. Această poziţie fericită poate fi realizată azi de către toţi aceia care se umilesc la picioarele divine şi încuviinţează a fi salvaţi doar prin har.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact