Sunteți fericit? - rascumparare.ro

Sunteți fericit?

Cu ocazia unei conferințe în aer liber, un ateu se adresa unei mari mulțimi de oameni. El încerca să-i convingă că nu există Dumnezeu, nici diavol, nici cer și nici iad, că nu există înviere, nici judecată și nici viață veșnicã. El i-a sfătuit pe oameni să lase la o parte Biblia și să nu asculte ce spun vestitorii Evangheliei. I-a îndemnat să gândească și să fie ca el. Ateul vorbea cu îndrăzneală; mulțimea asculta atentă. Situația era de genul celei descrise de Mântuitorul: „Când un orb călăuzește pe alt orb, vor cădea amândoi în groapă“.

Din mijlocul celor cărora li se adresa ateul și-a fãcut loc prin mulțime o bătrână sărmană, îndreptându-se spre locul unde vorbea ateul. S-a oprit în fața lui și l-a privit în ochi.

„Domnule“, a spus femeia cu voce tare, „vă rog să-mi răspundeți la o întrebare: Sunteți fericit? Ne sfătuiți să lăsăm Biblia la o parte. Ne cereți să nu credem ce spun predicatorii Evangheliei. Ne cereți să gândim și să fim ca dumneavoastră. Înainte de a vă urma sfatul avem dreptul să știm dacă sunteți fericit“.

Ateul a încercat să dea un răspuns femeii. S-a bâlbâit încercând să dea un rãspuns. A încercat să schimbe subiectul discuției și a spus: „Nu am venit aici să vorbesc despre fericire“. Bătrânica nu a pierdut din vedere întrebarea. Ea a insistat să afle răspunsul la întrebare, iar mulțimea i s-a alăturat. În cele din urmă, ateul a fost obligat să plece lăsând loc confuziei. Nu putea să dea răspuns la întrebare. Conștiința nu-l lăsa; nu îndrăznea să spună că este fericit.

Pentru a fi cu adevărat fericit trebuie să-L accepți pe Mântuitorul în viața ta. Adevăratul creștin este singura persoană fericită, deoarece conștiința lui are pace cu Dumnezeu. Conștiința este vocea lui Dumnezeu în noi. Conștiința ne îndeamnă să privim prin credință la lucrarea lui Hristos. Fără Mântuitorul nu există fericire în această lume. Numai Mântuitorul este Lumina, iar fără El suntem în întuneric. Numai Hristos este pacea noastră, iar fãră El suntem veșnic neliniștiți.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi şi nu stă pe calea păcătoşilor şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori“ (Psalm 1:1)

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact