Tabloul - rascumparare.ro

Tabloul

Căci chiar dacă te-ai spăla cu leşie şi ai folosi mult săpun, totuşi nelegiuirea ta rămâne înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.“ (Ieremia 2:22)

Se spune că unul dintre cele mai interesante tablouri ale lui Leonardo Da Vinci (1452-1519) este „Cina cea de taină“. Pictorul a căutat cu multă atenție modele vii pentru a reprezenta pe fiecare personaj. După multă alergare, pictorul a găsit un tânăr de nouăsprezece ani ale cărui trăsături urmau să-L reprezinte, în concepția sa, pe Mântuitorul. În următorii șase ani, i-a pictat pe ceilalți unsprezece ucenici, folosind diferite persoane ca model. Cel din urmă era Iuda, iar pictorul căuta mereu o față plină de duritate, vicleană, lacomă și crudă. Într-o temniță romană pictorul a găsit ceea ce gândea că s-ar potrivi cu imaginea lui Iuda. Era un criminal care își aștepta moartea. Cerând permisiune, acel întemnițat i-a slujit drept model pentru a picta chipul de trădător al lui Iuda. În ultima zi, condamnatul l-a întrebat pe Leonardo Da Vinci: „Știți cine sunt eu?“ Maestrul nu știa. Atunci întemnițatul și-a ridicat ochii spre cer plângând: „O, Doamne, atât de jos am căzut?“ Apoi îi spuse maestrului că a servit ca model pentru pictarea Mântuitorului.

Cu toate că nimeni nu poate servi de model pentru a picta imaginea sfântă a Mântuitorului, dorim totuși să învățăm unele adevăruri din această relatare despre marele maestru în pictură.

Citim pe primele pagini ale Bibliei că Dumnezeu „a făcut pe om după chipul Său“. Acel om trebuie să fii fost foarte frumos la chip și la suflet. Dar ceea ce a stricat imaginea frumuseții omului a fost neascultarea de Dumnezeu și de cuvintele Sale. Descriind imaginea omului căzut în păcat, profetul scrie: „Din talpa piciorului până în creştet, nimic nu-i sănătos în el; răni şi vânătăi şi bube deschise: necurăţate, nici legate, nici alinate cu untdelemn.“ (Isaia 1:6). Aplicați această imagine la sufletul omului și veți înțelege urâțenia sa sufletească și decăderea sa față de Dumnezeu.

Însă nimeni nu este obligat să rămână în această stare nenorocită. Dumnezeu a pregătit calea de salvare a creației Sale. Citim că „sângele lui Isus Hristos ... ne curăţeşte de orice păcat“ (1. Ioan 1:7). Numai această curățire divină va readuce chipul sufletului nostru la nivelul dorit de Dumnezeu.

Ce cred eu despre acest articol

Am întrebări cu privire la acest articol
Contact