rascumparare.ro

Biblia

Osea

Alege un capitol:


Capitolul 12

1. Efraim se hrăneşte cu vânt şi urmăreşte vântul de răsărit; toată ziua înmulţeşte minciunile şi pustiirea; şi ei fac legământ cu Asiria, şi untdelemnul este dus în Egipt.

2. Domnul are o judecată şi cu Iuda şi va cerceta pe Iacov după căile lui; îi va răsplăti după faptele lui.

3. În pântece, el a apucat călcâiul fratelui său şi în tăria lui s-a luptat cu Dumnezeu.

4. Da, s-a luptat cu Îngerul şi a învins; el a plâns şi i-a făcut cerere. L-a găsit în Betel şi acolo El a vorbit cu noi,

5. chiar Domnul Dumnezeul oştirilor; Domnul este amintirea lui.

6. Iar tu, întoarce-te la Dumnezeul tău! Păzeşte îndurarea şi judecata şi aşteaptă pe Dumnezeul tău neîncetat!

7. El este negustor, în mâna lui sunt cântare ale înşelăciunii; îi place să asuprească.

8. Şi Efraim a zis: «Totuşi am ajuns bogat, mi-am dobândit avere; în toate ostenelile mele nu vor găsi nici o nelegiuire sau păcat».

9. Dar Eu, Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, te voi face din nou să locuieşti în corturi, ca în zilele adunării de sărbătoare.

10. Şi Eu am vorbit profeţilor şi am înmulţit viziunile şi prin profeţi am vorbit în asemănări.

11. Dacă în Galaad este nelegiuire, cu adevărat ei sunt deşertăciune. În Ghilgal jertfesc tauri, şi altarele lor sunt ca nişte grămezi de pietre în brazdele ogorului.

12. Şi Iacov a fugit în ţinutul Siriei şi Israel a slujit pentru o femeie; şi pentru o femeie a păzit oi.

13. Şi printr-un profet a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un profet a fost păstrat.

14. Efraim L-a întărâtat la mânie foarte amar; Domnul său va lăsa sângele lui asupra lui şi îi va răsplăti ruşinea.