rascumparare.ro

Biblia

Osea

Alege un capitol:


Capitolul 13

1. Când vorbea Efraim, era spaimă; el se înălţa în Israel. Dar s-a făcut vinovat prin Baal şi a murit.

2. Şi acum ei păcătuiesc tot mai mult şi şi-au făcut chipuri turnate din argintul lor, idoli după priceperea lor, toate sunt lucrarea meşterilor. Ei zic despre ele: «Oamenii care jertfesc să sărute viţeii».

3. De aceea vor fi ca norul de dimineaţă şi ca roua care trece curând, ca pleava spulberată de vârtejul din arie şi ca fumul printre zăbrele.

4. Totuşi Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi tu n-ai cunoscut alt Dumnezeu decât pe Mine; şi nu este salvator în afară de Mine.

5. Eu te-am cunoscut în pustiu, în ţara uscăciunii.

6. Cât despre păşunea lor, ei s-au săturat; s-au săturat şi li s-a înălţat inima. De aceea M-au uitat.

7. Şi Eu le voi fi ca un leu; îi voi pândi ca un leopard pe cale.

8. Îi voi întâmpina ca o ursoaică lipsită de puii ei şi le voi sfâşia învelitoarea inimii; şi acolo îi voi înghiţi ca o leoaică. Fiarele câmpului îi vor sfâşia.

9. Este spre distrugerea ta, Israele, că eşti împotriva Mea, împotriva ajutorului tău.

10. Unde este deci împăratul tău, ca să te salveze în toate cetăţile tale? Şi unde sunt judecătorii tăi, despre care ai zis: «Dă-mi împărat şi căpetenii»?

11. Ţi-am dat un împărat în mânia Mea şi l-am luat în furia Mea.

12. Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat.

13. Durerile unei femei la naştere vor veni peste el; este un fiu neînţelept; pentru că la timpul naşterii copiilor, el nu era acolo.

14. Îi voi scăpa din mâna Locuinţei morţilor, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde sunt plăgile tale? Locuinţă a morţilor, unde este distrugerea ta? Pocăinţa va fi ascunsă de ochii Mei!

15. Deşi va fi roditor între fraţii lui, un vânt de răsărit va veni, vântul Domnului se va ridica din pustiu şi izvorul lui se va usca şi fântâna lui va seca; el va prăda comoara tuturor vaselor de preţ.

16. Samaria îşi va purta vina, pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea prin sabie; pruncii lor vor fi sfărâmaţi în bucăţi şi femeile lor însărcinate vor fi spintecate“.