rascumparare.ro

Biblia

Maleahi

Alege un capitol:


Capitolul 3

1. ✸ „Iată, trimit pe solul Meu şi el va pregăti calea înaintea Mea. Şi Domnul pe care-L căutaţi va veni deodată la templul Său; şi Îngerul legământului în Care găsiţi plăcere: iată, vine“, zice Domnul oştirilor.

2. Dar cine va putea îndura ziua venirii Lui şi cine va sta în picioare când Se va arăta El? Pentru că El va fi ca focul topitorului şi ca leşia albitorilor;

3. şi El va şedea ca acela care topeşte şi purifică argintul; şi va purifica pe fiii lui Levi şi-i va curăţi ca aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului un dar de mâncare în dreptate.

4. Atunci darul de mâncare al lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele din vechime, şi ca în anii de mai înainte.

5. „Şi Eu Mă voi apropia de voi la judecată şi voi fi un martor grabnic împotriva vrăjitorilor şi împotriva adulterilor şi împotriva celor care jură fals şi împotriva celor care asupresc pe salariat, în plata lui, pe văduvă şi pe orfan şi pe cei care nedreptăţesc pe străin şi nu se tem de Mine“, zice Domnul oştirilor.

6. „Pentru că Eu, Domnul, nu Mă schimb; de aceea voi, fii ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi de tot.

7. Din zilele părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la rânduielile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi“, zice Domnul oştirilor. „Dar voi ziceţi: «În ce fel să ne întoarcem?»

8. Va înşela un om pe Dumnezeu? Totuşi voi Mă înşelaţi şi ziceţi: «În ce Te înşelăm?» În zeciuieli şi în darurile ridicate.

9. Sunteţi blestemaţi cu blestem şi pe Mine Mă înşelaţi voi, naţiunea aceasta întreagă!

10. Aduceţi toată zeciuiala în casa vistieriei, ca să fie hrană în casa Mea; şi puneţi-Mă la încercare acum prin aceasta“, zice Domnul oştirilor, „dacă nu vă voi deschide ferestrele cerurilor şi nu voi turna peste voi o binecuvântare până nu va mai fi loc pentru ea.

11. Şi voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă, şi el nu va distruge roadele pământului vostru, nici viţa voastră nu-şi va lepăda rodul înainte de vreme în câmp“, zice Domnul oştirilor.

12. „Şi toate naţiunile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară a desfătării“, zice Domnul oştirilor.

13. „Cuvintele voastre s-au înăsprit împotriva Mea“, zice Domnul. „Dar voi ziceţi: «Ce am vorbit noi împotriva Ta?»

14. Voi ziceţi: «În zadar slujeşte cineva lui Dumnezeu; şi ce câştig este să păzim cele de păzit ale Lui şi să umblăm cu jale înaintea Domnului oştirilor?

15. Şi acum îi socotim fericiţi pe cei mândri; da, cei care lucrează răutate sunt zidiţi; da, ei Îl ispitesc pe Dumnezeu şi scap㻓.

16. Atunci cei care se temeau de Domnul vorbeau adesea unul cu altul; şi Domnul a luat aminte şi a ascultat; şi o carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei care se temeau de Domnul şi se gândeau la Numele Lui.

17. „Şi ei vor fi ai Mei, o comoară deosebită“, zice Domnul oştirilor, „în ziua pe care o pregătesc. Şi-i voi cruţa, cum cruţă un om pe propriul său fiu care-i slujeşte.

18. Şi vă veţi întoarce şi veţi deosebi între cel drept şi cel rău, între cel care-I slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte“.