rascumparare.ro

Biblia

Rut

Alege un capitol:


Capitolul 2

1. Şi soţul Naomei avea o rudă, om puternic, bogat, din familia lui Elimelec. Şi numele lui era Boaz.

2. Şi Rut moabita a zis către Naomi: „Te rog, lasă-mă să merg în ogor şi să culeg spice în urma aceluia în ochii căruia voi căpăta favoare“. Şi ea i-a zis: „Mergi, fiica mea“.

3. Şi a plecat; şi a intrat într-un ogor şi culegea spice în urma secerătorilor. Şi s-a întâmplat că aceasta era partea de ogor a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.

4. Şi, iată, Boaz a venit din Betleem şi a zis secerătorilor: „Domnul fie cu voi!“ Şi ei i-au zis: „Domnul să te binecuvânteze!“

5. Şi Boaz a zis slujitorului său care era pus peste secerători: „A cui este tânăra aceasta?“

6. Şi slujitorul care era pus peste secerători a răspuns şi a zis: „Este tânăra moabită care s-a întors cu Naomi din câmpiile Moabului.

7. Şi ea a zis: «Vă rog, să culeg spice şi să adun printre snopi în urma secerătorilor». Şi a venit şi a rămas de dimineaţă până acum; şi a stat numai puţin în casă“.

8. Şi Boaz a zis către Rut: „Nu auzi tu, fiica mea? Nu te duce să culegi spice în alt ogor şi nu te depărta de aici, ci ţine-te de tinerele mele.

9. Ochii tăi să fie pe ogorul care se seceră şi mergi pe urma lor. N-am poruncit eu slujitorilor să nu te atingă? Şi, dacă-ţi este sete, du-te la vase şi bea din ce scot slujitorii“.

10. Şi ea a căzut cu faţa la pământ şi s-a plecat şi i-a zis: „Cum am căpătat eu favoare în ochii tăi, să te uiţi la mine, la mine, o străină?“

11. Şi Boaz a răspuns şi i-a zis: „Mi s-a istorisit tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea soţului tău şi cum ai lăsat pe tatăl tău şi pe mama ta şi ţara în care te-ai născut şi ai venit la un popor pe care nu l-ai cunoscut mai înainte.

12. Domnul să-ţi răsplătească fapta şi plata să-ţi fie deplină de la Domnul Dumnezeul lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!“

13. Şi ea a zis: „Să capăt favoare în ochii tăi, domnul meu, pentru că m-ai încurajat şi ai vorbit inimii roabei tale, deşi nu sunt ca una dintre roabele tale“.

14. Şi Boaz i-a spus la timpul mesei: „Vino aici şi mănâncă din pâine şi înmoaie-ţi bucăţica în oţet“. Şi ea s-a aşezat lângă secerători; şi ei i-au întins grăunţe prăjite şi ea a mâncat şi s-a săturat şi a păstrat ceva.

15. Şi, când s-a ridicat să culeagă spice, Boaz a poruncit slujitorilor săi, zicând: „Lăsaţi-o să culeagă şi printre snopi şi să nu-i faceţi observaţie!

16. Şi de asemenea scoateţi câteodată spice pentru ea din mănunchi şi lăsaţi-le, ca ea să culeagă; şi n-o mustraţi!“

17. Şi ea a cules spice în ogor până seara şi a bătut ce a cules; şi a fost cam o efă de orz.

18. Şi l-a luat şi a intrat în cetate şi soacra ei a văzut ce culesese. Şi ea a scos şi i-a dat ce pusese deoparte după ce se săturase.

19. Şi soacra ei i-a zis: „Unde ai cules spice astăzi? Şi unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel care s-a uitat la tine!“ Şi ea a spus soacrei sale la cine a lucrat şi a zis: „Numele omului la care am lucrat astăzi este Boaz“.

20. Şi Naomi a zis nurorii sale: „Binecuvântat fie el de Domnul, care nu Şi-a părăsit îndurarea faţă de cei vii şi faţă de cei morţi“. Şi Naomi i-a zis: „Omul ne este rudă de sânge, una dintre cele care au dreptul răscumpărării noastre“.

21. Şi Rut moabita a spus: „El mi-a mai zis: «Stai aproape de tinerii mei până vor termina tot secerişul meu»“.

22. Şi Naomi a zis către Rut, nora sa: „Este bine, fiica mea, să ieşi cu tinerele sale, ca să nu fii găsită în alt ogor“.

23. Şi a stat aproape de tinerele lui Boaz, ca să culeagă spice, până s-a terminat secerişul orzului şi secerişul grâului; şi locuia cu soacra ei.