rascumparare.ro

Calendarul „Sămânța bună” 2012 - Editura GBV

Joi, 19 Iulie

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.“
Matei 11:28


Cu duioșie Isus azi ne cheamă
Pe toți câți suntem aici,
La ușa inimii stă și așteaptă
Răspunsul tău și al meu.

Veniți acasă
Voi, cei trudiți, toți veniți!
Plin de iubire, Isus azi ne cheamă
Ca păcătoși, să venim.

Ce s-așteptăm, când Isus chiar ne roagă,
Să îndrăznim, să venim?
De ce să nu primim noi a Lui milă?
El pentru noi S-a jertfit.

Timpul se duce și clipele zboară
Din viața mea și a ta,
Umbrele morții încep să se-arate
În viața mea și a ta.

În dureroasa jertfire pe cruce,
Pentru păcat a murit
Și îndurare, deplină iertare
Dă oricui crede în El.