rascumparare.ro

Omul întreabă – DUMNEZEU răspunde

Dumnezeu răspunde la întrebările și la obiecțile noastre prin Cuvântul Său, Biblia

Sunt tânăr și am viața înainte. Să mă gândesc de pe acum la aceste lucruri serioase?
Nu te lăuda cu ziua de mâine, pentru că nu ști ce aduce o zi(Proverbe 27:1).

Dacă mor nu s-a sfârșit totul?
Și a murit și bogatul și a fost înmormântat. Și, în Locuința Morților, fiind în chinuri, ridicându-și ochii... (Luca 16:22-23).

Dar eu am dus o viață cinstită! Voi fi totuși condamnat?
Nu este niciunul drept, nici unul măcar(Romani 3:10).
...dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:3).

Dumnezeu este plin de îndurare. Nu pot să sper că va trece cu vederea greșelile mele?
Dumnezeu nu socotește nicidecum nevinovat pe cel vinovat(Exod 34:7).

Dar eu mă rog și seara și dimineața și fac bine cât pot. Nu se va ține seama de toate acestea?
Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am prorocit noi  în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine...(Matei 7:22-23).
...toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită...(Isaia 64:6).

De ce să fiu pus pe aceeași treaptă cu un bețiv sau cu un desfrânat?
...pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu(Romani 3:23).
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui... (Isaia 53:6).

Un om cumsecade este în fața lui Dumnezeu la fel ca un om păcătos?
...cine păzește toată legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate (Iacov 2:10).

Ce anume trebuie să cred ca să fiu mântuit?
Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor ((Isaia 53:6).
Mântuitorul m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine“, „Cel drept pentru cei nedrepți (Galateni 2:20; 1. Petru 3:18).

Nu trebuie să fac și eu ceva pentru a câștiga mântuirea?
...omul nu este îndreptățit din faptele legii, ci prin credința în Isus Hristos... (Galateni 2:16).

Pot să știu deja de acum dacă voi ajunge în cer?
Da, avem scris că: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică (1. Ioan 5:11-13).

Din copilărie am crezut că Isus Hristos a murit și a înviat, totuși nu sunt sigur că sunt mântuit; de ce?
...dacă vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit (Romani 10:9).

Nu este prea simplă mântuirea prin credință?
...dacă ți-ar fi zis profetul să faci vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut? (2. Împărați 5:13).
Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit (Faptele Apostolilor 16:31).

M-a iubit Dumnezeu într-adevăr înainte de a fi mântuit?
...dar Dumnezeu Își arată propria Lui dragoste față de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8).
Prin aceasta am cunoscut dragostea, că El Și-a dat viața pentru noi...(1. Ioan 3:16).

Dacă devin credincios, nu va trebui să renunț la multe lucruri?
...ce i-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul?(Matei 16:26).

O informație de preț

În aceste scurte cuvinte am răspuns prin Sfânta Scriptură la o parte din întrebările care sunt puse mereu. Răspunsul la toate întrebările, care se ridică în inima omului, îl dă Dumnezeu prin Cuvântul Său, Biblia sau Sfânta Scriptură. De aceea îndemnăm pe oricine să citească Biblia, Cartea Cărților. Pe bună dreptate, reformatorul german Martin Luther a spus despre Scriptură: „Biblia nu este învechită, nici modernă, ci este eternă“. Citiți-o și vă veți convinge de adevărul mântuirii prin credința în Mântuitorul!